Työ ja minä & työminä

Lataa PDF

Viittomakielinen yhteisö, suomalainen viittomakieli ja kielen oppiminen nousevat esille yliopettaja Päivi Rainòn toimittamassa Työ ja minä & työminä -julkaisussa. Henkilökohtainen kohtaaminen ja läsnäolo ovat keskeisessä roolissa viittomakielisessä yhteisössä. Vähemmistökielen ja -kulttuurin kannalta on tärkeää, että sen asemaa ja merkitystä tehdään näkyväksi. Yhteisöön kuulumisen, kielellisten valintojen, kielen ja kulttuurin oppimisen ja opettamisen taustalla on monenlaisia polkuja ja tekijöitä. Julkaisussa 12 tulkkikouluttajaa valottaa millaisena ne näyttäytyvät työelämässä.

Lukija pääsee tutustumaan teksteissä tarinoihin, sattumuksiin ja kokemuksiin, joista on tullut kirjoittajilleen eri tavoin merkityksellisiä. Mukana on kuvauksia oppimisen lähteistä, ohjaamisen ja opetuksen tavoista sekä jatkuvan ammatillisen kehittymisen haasteista. Julkaisussa sijansa saavat niin pienet ja havahduttavat kokemukset kuin suuntaviivat koulutuksen kehittämiselle.

Työ ja minä & työminä on suunnattu alan opiskelijoille, viittomakieleen tutustuville henkilöille, viittomakielisen yhteisön jäsenille ja alalla työskenteleville.

 

Työ ja minä & työminä (toim. Päivi Rainò) ISBN 978-952-456-246-1 (painettu), ISBN 978-952-456-247-8 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)