Zoutaa ja huopaa

Lataa PDF

Tätä julkaisua voidaan kutsua eräänlaiseksi työkirjaksi, kuvailevat Zoutaa ja huopaa -työkirjaa sen toimittajat  Maiju Ruuskanen, Tanja Hakoluoto ja Anita Saaranen-Kauppinen. —Teksti avaa vuoden mittaisen hankekauden työskentelyprosessia kuopiolaisen Saaristokaupungin nuorten parissa ja välittää tietoa niistä työ- ja toimintatavoista, joita hankkeen aikana on kokeiltu ja mallinnettu.

Kokeileva kehittämishanke kartoitti uuden asuinalueen nuorisotyön tarvetta

Tavoitteena on ollut selvittää, millaista nuorisotyötä Kuopion uudella Saaristokaupungin asuinalueella, jossa ei ole perinteistä nuorisotaloa ja jonka erityispiirteenä on yläkouluttomuus (alueella on vain alakouluja, nuoret kulkevat yläkouluihin muille asuinalueille), on mielekästä toteuttaa ja millä tavoin. Kyseessä on ollut kokeileva kehittämishanke, johon on liittynyt lähtökohtaisesti etsiminen – ja löytäminen.

Nuoriso-ohjaajan näkökulma

Julkaisun keskiössä on nuorisotyön ja erityisesti hankkeessa keskeisessä roolissa työskennelleen nuorisonohjaajan näkökulma. Työkirjassa kuvataan kehittämishankkeen suunnitteluun ja toimintaan liittyneitä ajatuksia ja tekoja.

Hanketoimintaa kuvataan päiväkirjamerkinnöin

Kuvauksessa hyödynnetään hankkeen toimijoiden yhdessä pitämää sähköistä päiväkirjaa työskentelyn vaiheista ja niihin liittyneistä pohdinnoista.

Päiväkirjaotteet ovat tekstissä merkittävässä roolissa: tarinallisen dokumentaation avulla havainnollistetaan, kuinka hanketoiminta eteni, millaisia haasteita työskentelyssä kohdattiin, kuinka asioita reflektoitiin ja millaisia suunnanottoja tehtiin.

Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset – nuoriZaaristo -hanke (ESR/Etelä-Savon ELY-keskus) toteutettiin 1.8.2015–31.7.2016. Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden yhteistyöhanke on ollut avaus nuorten osallisuuden edistämiseen ja alueellisen yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Tanja Hakoluoto  ja työntekijänä lehtori Anita Saaranen-Kauppinen, joka on vastannut työkirjan sisältöjen koostamisesta.