Hyvä syy valita Humak opiskelupaikaksi: opiskelijat ovat tyytyväisiä opetuksen laatuun ja työelämäyhteyksiin

Humakin opiskelijat ovat tyytyväisiä Humakin opetuksen laatuun ja työelämäyhteyksiin. Humak sijoittuu korkeimmille sijoille ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tehtävässä vuosittaisessa kyselyssä opetuksen tasoa ja työelämäyhteyksiä mittaavissa kysymyksissä. Humak sai ammattikorkeakoulukentän korkeimmat pisteet opintojen sisällöissä sekä opinnäytetyöprosessissa, toiseksi parhaimmat pisteet opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa ja työelämäyhteyksissä. Lisäksi Humak sijoittui korkealle opetuksen laadussa (3.), työelämäneuvonnassa (4.), opiskelutyytyväisyydessä (4.) sekä palautteen annossa ja arvioinnissa (5.)

Humakin tulokset opiskelijakyselystä 2021: opintojen sisältö 1., opinnäytetyö 1., opintojen suunnittelu ja ohjaus 2, työelämäyhteydet 2,. opetus 3., työelämäneuvonta 4., opiskelutyytyväisyys 4., palaute ja arviointi 5.
Opiskelijat ovat tyytyväisiä Humakin opiskelun ja ohjauksen laatuun sekä työelämäyhteyksiin ja -neuvontaan.

-”Tämä on osoitus valmentajiemme laadukkaasta työstä ja heidän korkeasta ammattitaidostaan ja siitä, että opiskelijat arvostavat sen korkealle. Opintojen sisältöön, ohjaukseen ja työelämäyhteyksiin ja -neuvontaan liittyvät kysymykset kuvaavat suoraan opetuksen merkityksellisyyttä sekä opiskelijan ammatillisuuden että työelämän vaatimien valmiuksien näkökulmasta”, toteaa Humakin koulutusjohtaja Päivi Marjanen kyselyn tuloksista.

Kysely toteutetaan vuosittain ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijoille. Siihen osallistuu käytännössä lähes kaikki Suomessa ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat. Viimeisimpään, vuoden 2021 loppupuolella tehtyyn kyselyyn vastasi 23 824 opiskelijaa eli peräti 98 prosenttia valmistuvista opiskelijoista. Ammattikorkeakoulujen AVOP-kysely on tilastollisesti merkittävä tutkimus, kun tarkastellaan ammattikorkeakoulujen laadullista toimintaa.

Yhteisöllinen opiskelupaikka ja arvopohjainen ammattikorkeakoulu

Humak on alojensa suurin kouluttaja Suomessa. Tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan päiväopintoina kuudella kampuksella (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi, Turku, Jyväskylä ja Kuopio) sekä valtakunnallisesti verkkototeutuksina. Humakissa opiskelee hieman yli 2000 opiskelijaa ja työntekijöitä on noin 160. Reilun 20 vuoden aikana Humakista on valmistunut yli 5400 alojensa ammattilaista.

-”Humak on arvopohjainen ammattikorkeakoulu. Arvomme ovat tärkeitä niin Humakin työpaikakseen valitsemille henkilöstömme jäsenille kuin myös monelle opiskelijallemme”, Marjanen kertoo. Humak kouluttaa osaajia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmisiä, inhimillisyyttä ja kansalaisoikeuksia. Humakin tuottama osaaminen lisää yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia, jotka mahdollistavat kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville.

Opiskelijoiden kanssa keskustellessa Humakista esille nousee useimmiten esiin korkeakoulun yhteisöllisyys ja se, että opettajat tuntevat opiskelijat yksilöinä.

Katso kaikki Humakin hakukohteet sähköisestä hakijanoppaastamme:

Sinitaustainen vaakabanneri Hakijan oppaasta.

 

Opiskelija tulee Humakissa nähdyksi ja kuulluksi ihmisenä

Humakissa yhteisöpedagogiksi opiskelevat Helena Viinikainen ja Jussi Räsänen kiittävät julkaisemassamme haastattelusa juurikin opintojen sisällötöjä, monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia sekä lehtoreiden valmennuspedagogissta osaamissta. Näiden lisäksi he kiittelevät opiskelijoiden vahvaa yhteishenkeä.

Opetuksesta Helena ja Jussi haluavat korostaa, etteivät oppitunnit ole pelkkää tiedon tankkaamista vaan opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen keskusteluun ja omien ideoiden jakamiseen.

-’’Humakissa ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi kaikkine tunteineen ja ajatuksineen. Lehtorit huomioivat opiskelijat yksilöinä ja kaikessa tekemisessä mennään ihminen edellä. Kursseilla keskustellaan paljon ja opetellaan yhdessä niitä taitoja, joita tulemme tarvitsemaan myöhemmin työelämässä’’, Helena sanoo. Molemmat opiskelijat kiittävät, että kursseilla annetaan tilaa ja aikaa hyville keskusteluille.

Lue haastattelu täältä:

YP-opiskelijat Helena ja Jussi painottavat opintojen yhteisöllisyyttä – ”Opinnoissa mennään aina ihminen edellä”