Humak Horisontti Eurooppa -kumppanuusohjelmaan – mukana kehittämässä luovien alojen innovaatiopoliittista alustaa

Humanistinen ammattikorkeakoulu osallistuu Horisontti Euroopan ekip-konsortioon, jota johtaa Lundin yliopisto. Konsortioon kuuluu 17 kumppania 12 Euroopan maasta. Horisontti-hankkeen tavoite on kehittää kulttuurialojen ja luovien alojen innovaatiopolitiikkaa. Apurahan kokonaisarvo on 6 miljoonaa euroa.

“Yksi vahvuusaloistamme on luovien alojen osaamisen kehittäminen. Olemme työskennelleet alalla 25 vuotta eli Humakin perustamisesta lähtien ja olemme kehittyneet yhdeksi alan johtavista asiantuntijoista Suomessa”, sanoo Humakin rehtori Jukka Määttä.

Määtän mukaan Humakin osallistuminen Horisontti-apurahakonsortioon osoittaa, että ammattikorkeakoulu henkilöstöineen on tehnyt merkittävää työtä myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Kuva: Marcin Poprawski

 

Ekip luo uudenlaista tuki- ja rahoituspolitiikkaa kulttuurialoilla ja luovilla aloilla

Humakilla on konsortiossa johdettavanaan kaksi tehtävää. Ensimmäinen niistä on Euroopan kulttuurialojen ja luovien alojen toimintatapaympäristön analysointi. Toinen on toimintatapasuositusten käyttöönottoa tukevien innovaatiotyökalujen kehittäminen.

Ekip on historian suurin Euroopan luovien alojen politiikan tutkimus- ja toimeenpanohanke. Tämä 42 kuukautta kestävä työ vaikuttaa Euroopan kulttuurialojen ja luovien alojen ammattilaisiin kohdistuvaan kulttuuripolitiikkaan ympäri Eurooppaa”, kertoo Humakin lehtori Marcin Poprawski, joka johtaa Suomen ekip-tiimiä.

Kulttuurialoille ja luoville aloille (CCI:t) keskittyviä ekip-hanketavoitteita on kolme:

  • CCI-metaverkoston rakentaminen,
  • CCI-toimintatapasuositusmoottorin luominen ja
  • CCI-johtoisten innovaatioekosysteemien aktivointi.

Uutta innovaatiopolitiikkaa tarvitaan, jotta alojen ekosysteemit saavat enemmän räätälöityä tukea, joka helpottaa rahoituksen saantia ja yrityshautomoihin pääsyä. EKIP alkaa 1. kesäkuuta.

Innovaatioprosessit sisältävät kokeilua, testausta ja ideoiden tarkastelua monien sidosryhmien verkostossa (ekosysteemissä). Nämä ekosysteemit koostuvat suurista ja pienistä yhtiöistä, instituutioista, järjestöistä, tutkijoista ja kansalaisista. Niitä tarvitaan uusien konseptien kehittämiseen ja kokeilemiseen, sijoittajien houkutteluun ja uusien yritysten toiminnan nopeampaan käynnistämiseen.

 

17 kumppanin työ vaikuttaa kulttuuripolitiikkaan ympäri Eurooppaa

“Haasteena on, että näille verkostoille ja avoimille ekosysteemeille ei ole olemassa hyviä tukimekanismeja. Ekip-hanke European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform pyrkii muuttamaan tilanteen”, sanoo koordinaattori Charlotte Lorentz Hjorth Lundin yliopistosta.

17 ekip-kumppania tuovat mukanaan erityiskompetensseja innovaatiopolitiikan alustalle. Toimintatapojen muodostamisprosessia innovaatioekosysteemien kehittämiseksi voi verrata moottoriin. Yli 40 kulttuurialojen ja luovien alojen verkostoa ja järjestöä ympäri Eurooppaa sitoutuvat käynnistämään toimintatapamoottorin määrittämällä ja syöttämällä moottorille tietoja politiikan alueista. Tiedot analysoidaan, laitetaan tärkeysjärjestykseen ja käsitellään tarkemmin, minkä jälkeen ne tuodaan politiikan laboratorioon (Policy Lab). Laboratoriossa tuotetaan, toistetaan ja testataan uusia muotoiluja kumppanuuskaupunkien ekosysteemeissä.

On suunniteltu, että 15 edellä kuvattua prosessia viedään toimintatapamoottorin läpi. Toimintatapojen mitoituksen ja toimeenpanon varmistamiseksi seurantakeskus johtaa viimeistä vaihetta. LIEPT-malli (Lund Innovation Ecosystems Portfolio Tracking) otetaan käyttöön toimintatapojen vaikutusten seuraamiseksi ekosysteemeissä.

Kuva: Marcin Poprawski

 

Uusi politiikka on keskeistä vihreässä siirtymässä

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa kaikkien EU-tuotteiden on oltava jäljitettävissä ja antaa tietoa siitä, miten hyvin ne täyttävät vastuullisen ja kestävän tuotannon kriteerit. Ekipin innovaatiopolitiikan moottoria voi käyttää helpottamaan uuden digitaalisia tuotepasseja koskevan direktiivin käyttöönottoa. Se voi esimerkiksi ehdottaa, miten paikalliset innovaatioekosysteemit voivat hyödyntää toimintatapoja tukeakseen kestävien, informatiivisilla tunnistuslapuilla merkittyjen vaatteiden kehitystä. Tämä mahdollistaa uudenlaisia kierrätysprosesseja ja tukee vihreää siirtymää EU:ssa.

Ekipin kumppanuusjärjestöt ovat: Lundin yliopisto (Ruotsi), Creative Business Network (Tanska), The Netherlands Institute for Sound & Vision (Alankomaat), Edinburghin yliopisto (Yhdistynyt kuningaskunta), Delftin teknillinen yliopisto (Alankomaat), Creativity Lab (Viro), MSCOMM (Kreikka), Politecnico di Milano (Italia), Technopolis Consulting Group (Belgia), Idea Consulting (Belgia), Humanistinen ammattikorkeakoulu (Suomi), iCoolhunt (Italia), Rotterdamin kaupunki (Alankomaat), Metropolitan Institute of Bratislava (Slovakia), Creative Industry Kosice (Slovakia), Saint-Étienne School of Art and Design (Ranska) ja New Moment (Slovenia).

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö: Charlotte Lorentz Hjorth, ekipin koordinaattori,
charlotte.lorentz_hjorth@fsi.lu.se, +46 46 222 41 19

Suomen yhteyshenkilö: lehtori Marcin Poprawski, ekip-tiimin johtaja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, marcin.poprawski@humak.fi

 

Kirjoitus: Marcin Poprawski

Käännös: Noora Nurminen