Mitä osioita sähköinen valintakoe sisältää?

Valtaosa Humakin hakukohteista osallistuu valtakunnalliseen, sähköiseen AMK-valintakokeeseen. Se suoritetaan hakijan yhteishakulomakkeella ilmoittamassa valintakoeammattikorkeakoulussa ja hakijan valitsemana ajankohtana.

Humakin hakukohteiden AMK-valintakokeen sisällöt

  • Kulttuurituottaja (AMK, päivätoteutus): Päätöksentekotaidot (30 minuuttia), Opetuskieli (30 minuuttia), Englannin kieli (30 minuuttia)
  • Tulkki (AMK): Päätöksentekotaidot (30 minuuttia), Opetuskieli (30 minuuttia), Englannin kieli (30 minuuttia), Eettiset taidot (30 minuuttia)
  • Yhteisöpedagogi (AMK): Päätöksentekotaidot (30 minuuttia), Opetuskieli (30 minuuttia), Englannin kieli (30 minuuttia), Eettiset taidot (30 minuuttia)

Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä.

Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät, joihin on varattu yhteensä 60 minuuttia. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä.

Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 0,5 pistettä.

Eettiset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 pistettä.

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Huomioi, että jotkin hakukohteet saattavat edellyttää tehtäviä. Ne on kerrottu hakukohteen opintopolku.fi -tiedoissa. Humakissa tällaisia koulutuksia ovat Tulkki (AMK), sisältää ennakkotehtävän ja Yhteisöpedagogi (AMK), monimuoto / työyhteisön kehittäjä (työkokemusta koskeva liite).

Kulttuurituottaja (AMK), verkkotutkinnossa on hakukohteen oma kaksiosainen valintakoe.

Ylempi AMK-tutkinnoissa ja vieraskielisissä koulutuksissa valintakoe on ammattikorkeakoulukohtainen.

Klikkaa bannerista Humakin kevään 2020 yhteishaun hakukohteisiin opintopolussa: