Nuorisotyö tärkeänä osana yhteisöpedagogikoulutusta

Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin. Perinteisesti yhteisöpedagogit työllistyvät nuorisotyön ammattilaisiksi tai järjestöalan asiantuntijoiksi, mutta yhä enemmän yhteisöllistä osaamista tarvitaan myös muilla aloilla ja työpaikoilla. Humakissa voit opiskella yhteisöpedagogiksi (AMK) joko päivä- tai monimuotototeutuksena. Lisäksi, AMK-tutkinnon ja kahden vuoden soveltuvan alakohtaisen työkokemuksen jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelemaan ylempää korkeakoulututkintoa Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)-koulutuksessa.

Päiväopintoina Humakissa voit opiskella yhteisöpedagogiksi (AMK) seuraavilla kampuksillamme:

  • Nurmijärvi
  • Jyväskylä
  • Turku
  • Kuopio

Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä ohjaajina, kouluttajina, suunnittelijoina ja koordinaattoreina. Lisäksi Humakissa voi opiskella verkkototeutuksessa työyhteisön kehittäjäksi.

Nuoret istuvat tuoleilla ja muodostavat jaloillaan ringin.
Kuva: Sari Huttu

Nuorisotyö on arvostavaa kohtaamista

Sari Huttu toimii Humakissa yhteisöpedagogiopettajana. Työssään Sari valmentaa yhteisöpedagogeja nuorisotyön toimintaympäristöjen kentille, ja toimii myös nuorisotyön järjestöihin erikoistuneessa osaamiskeskus Kentaurissa. Sarin into yhteisöpedagogiikkaa ja varsinkin nuorisotyötä kohtaan kumpuaa jo varhaiselta iältä.

Sari työskentelee Humakin Nurmijärven kampuksella. Kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä suuret kehyskunnat, jotka ovat suurimpia yhteisöpedagogeja työllistäviä ja harjoittelupaikkoja tarjoavia organisaatioita.

“Lapsuudessani olin paljon tekemisissä nuorisotyön parissa, ja kiinnostuin siitä alusta alkaen kiitos mahtavien nuoriso-ohjaajien. Nuorisotyön tärkein pointti on se, että nuoret tulevat nähdyksi ja kuulluksi. Ohjaajat ottivat nuoret yksilötasolla arvostavasti huomioon, minusta se oli todella hienoa. Tiesin heti, että haluan itse tehdä samaa hommaa”, Sari kertoo.

Nuorisotyö on yhteisöpedagogiopintojen kantava voima järjestötyön lisäksi. Yhteisöohjaamisen taitoja painotetaan nuorisotyössä, jonka tarkoitus on saada nuorten ääni esille yhteiskunnassa, mahdollistaa osallisuus, ja toimia ikään kuin tulkkina nuorten, vanhempien ja yhteiskunnan välillä.

“Nuoriso-ohjaajat huomasivat, että olin kiinnostunut ohjaajan työstä, sitä kautta sain yhä enemmän vastuullisia tehtäviä ja ensikosketuksen nuorisotyöhön. Sittemmin kouluttauduin nuorisotyöntekijäksi, muuntokoulutuksen kautta  yhteisöpedagogiksi ja myöhemmin valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriohjelmasta Tampereen yliopistosta. Olen suorittanut myös pedagogiset opinnot sekä ammatillisen erityisopettajan opinnot. Nyt teen työtä Humakissa, jossa voin jakaa kokemustani ja tietotaitoani uusille yhteisöpedagogeille. Oma ajattelutapani on, että opettaminen on oman toiminnan reflektoimista. Nuorisotyössä ja muussa ihmistyössä työvälineenä toimii oma persoona. Työ on ammatillisen persoonan kasvamista ja kehittämistä”, Sari summaa.

Yhteisöpedagogi on verkostojen luomisen ammattilainen

Yhteisöpedagogiopinnoissa opetellaan yhteisöllisyyden luomista ja erilaisia ohjaamisen taitoja. Yhteisöpedagogi on ammattilainen luomaan erilaisia verkostoja ja kohtaamaan ihmisiä. Toimintakentät ovat laajoja, ja toimintaympäristöjä on monia erilaisia. Opintojen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja omien toimintaympäristöjen ja kohderyhmiensä mukaan. Nuorisotyön parissa työskentelevä yhteisöpedagogi voi tehdä töitä esimerkiksi kunnan nuorisotyön ja hankkeiden parissa.

“Työharjoittelupaikkoja on todella laajalti ja nuorisotyön toimintakentät ovat täynnä mahdollisuuksia. Erityisesti hanke- ja projektimaailma tarjoaa lukuisia hyviä harjoittelupaikkoja. Myös Humak itsessään on vahva kehittäjäorganisaatio, ja työelämälähtöisesti kehittämishankkeissa laajalti mukana. Humakin omat kehittämishankkeet tarjoavat myös harjoittelupaikkoja”, Sari kertoo.

Kolme nauravaa tyttöä kulkevat käsi kädessä.

Humak panostaa työelämäyhteistyöhön. Opintojaksoilla vierailee tasaiseen tahtiin työelämävierailijoita, ja opiskelijat saavat yhteistyön ja työharjoittelupaikkojen kautta tukevan otteen työelämästä jo opintojensa aikana. Työelämäseminaareja pidetään säännöllisesti, joissa opiskelijat saavat tietoa esimerkiksi harjoittelumahdollisuuksista ja toimintaympäristöistä. Harjoittelupaikkoja syntyy paljon myös aktiivisen alumnitoiminnan kautta. Suurin osa opintojaksoista on kytköksissä työelämään, ja opiskelijat tekevät esimerkiksi kehittämishankkeita ja opinnäytetöitä työelämän kehittämistarpeisiin. Työelämän asiantuntijat ovat myös mukana opetussuunnitelmien laatimisessa.

“Nuoriso- ja järjestyötyökenttä on mobiili, ja asiat muuttuvat nopeasti, siksi työelämäyhteistyö on niin tärkeää”, Sari kertoo.

Nuorisotyö on tärkeämpää kuin koskaan

Nuorisotyön merkitys ja arvostus on kasvanut huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2010 julkaistun Elinkeinoelämän Valtuuskunnan raportin mukaan Suomessa oli viime vuosikymmenen alussa 3050 tuhatta syrjäytynyttä nuorta, jonka jälkeen nuorisotyöhön alettiin panostaa aiempaa enemmän. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta on auttanut syrjäytyneiden nuorten tavoittamisessa, ja työn näkyvyys on noussut toiminnan kasvun myötä.

“Nuorisotyön arvostus on kasvanut, ja esimerkiksi yhteistyökoulut ovat avanneet nuorisotyölle ovensa. On ymmärretty, että nuorisotyö on ammattikunta, jolle ei löydy vastinetta. Nuorisotyössä työskennellään nuorten vapaa ajalla, ei vain virka-ajan puitteissa. Nuorisotyöllä on monia muotoja, esimerkiksi kulttuurinen nuorisotyö, liikunnallinen nuorisotyö, kohdennettu ja etsivä nuorisotyö sekä nuorten omaehtoinen toiminta”, Sari sanoo.

Sari työskentelee puolet työajastaan Nuorisotyön kehittämisen osaamiskeskus Kentaurissa, jossa Sari tekee nuorisotyön järjestökentän muutoksen kartoitustyötä.

“Nuorisotyössä on tärkeää pysyä ajan hermolla, jotta alaan vaikuttavia ilmiöitä voidaan ennakoida. Viime aikoina nuorisotyö on kokenut suuren digiloikan, ja suuri osa toiminnasta on siirtynyt verkkoon. Mielestäni siirtymä on tapahtunut ketterästi, ja digiloikan myötä voidaan tavoittaa myös sellaisia nuoria, joita perinteinen nuorisotyö ei tavoita”, Sari pohtii.

Yhteisöpedagogiksi voit opiskella päivätoteutuksena Jyväskylässä, Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla Nurmijärven kampuksella ja Turussa. Monimuotototeutus järjestetään Ylivieskassa ja Helsingissä. YAMK-tason yhteisöpedagogikoulutus järjestetään Helsingissä. Tutustu tästä yhteisöpedagogiopintojen eri toteutusmuotoihin.