Saimaa Geopark ja Rural Explorer esittelevät Suomen ensimmäisen koiran

Koirarotujen periytyminen sudesta

Saimaa Geopark ja Rural Explorer-hanke ovat tehneet hedelmällistä yhteistyötä geokohteiden tarinallistamisessa. Saimaa Geopark on tarjonnut hankkeelle jutun juurta mm. geologi Aimo Kejosen keräämien tarinoiden kautta. Rural Explorer – hanke on näiden lisäksi kerännyt tarinamateriaaleja arkistoista, haastatteluin sekä aikaisemmista julkaisuista. Aineistoja on hankkeessa jalostettu Pekka Vartiaisen kirjoittamina tekstimuotoisiksi kertomuksiksi ja edelleen eri tekijöiden toteuttamiksi videoteoksiksi, animaatioiksi, piirroksiksi, valokuviksi sekä lauluksi.

Väkevästi alueen ihmisen ja koiran historiasta

Tuorein esimerkki yhteistyöstä on viisiminuuttinen asiantuntijatietoa ja tarinaa yhdistelevä video Kuurmanpohja-Saarenojan kivikautisesta asuinpaikasta. Tästä Geoparkin luonto- ja kulttuurikohteisiin kuuluvasta paikasta alkoi Saimaan alueen asuttaminen lähes 11 000 vuotta sitten. Ruususen unta uinuva kohde kertoo väkevästi alueen ihmisen historiasta sekä antaa käsitystä oloista, joissa esi-isät ja – kuten arkeologiset löydöt osoittavat – heidän lemmikkikoiransa elivät.  Videon muinaiseen pyyntikulttuurin johdattelevana asiantuntijana on ollut Risto Järvisalo.

Kuurmanpohja-Saarenojalla on paljon potentiaalia myös matkailulliseksi kohteeksi. Muinaiset asuintavat ja esihistoria kiinnostaa ihmisiä, mutta paikan päällä kohteen erikoislaatuisuus ei oikein avaudu. Juha Iso-Ahon suunnitteleman ja Hiski Hämäläisen (Mainostoimisto Dominus Oy) kuvaaman ja leikkaaman videon kautta kohde syttyy katsojalle syvemmin, toteaa Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja Heli Rautanen.

Elävöittämistä ja mielikuvien herättämistä

Tarinallistamisen kautta muutkin Geopark-kohteet ovat kuin heränneet uudestaan eloon. Monille tuttu Kummakivi Ruokolahden Hauklapissa inspiroinut tarinan, joka on samalla ajankuva ja mielikuvien herättäjä. Tuokiokuva Albert Edelfeltin ja Elli Jäppisen kohtaamisesta luo puolestaan elävän taustan tunnetulle maalaukselle Ruokolahden eukoista kirkonmäellä. Tämä tarina on saamassa vielä uuden ilmentymän Tuija Rantalaisen säveltämänä lauluna. Kolmiköytisienvuoren kalliomaalausta elävöittää taas kuvitelma siitä, mitä ihmiset saattoivat paikan päällä kokea maalauksen syntyaikoihin.

Tarina Nuijamaan Sormuskivestä nostaa piirrosanimaation keinoin esille suurelle yleisölle tuntemattomamman geokohteen, jonka nimi saa myös selityksensä animaatiossa. Yksi Suomen suurimmista siirtolohkareista ansaitsee tarinan kautta tulla tunnetuksi laajemminkin. Lappeenrannan edustalla sijaitseva Karhusaari on niin ikään geokohde, joka on saanut oman tarinansa saaren jo muistojen maailmaan kadonneeseen tanssilavatoimintaansa liittyen.

Todellista synergiaa

Syntynyt yhteistyö on mainio esimerkki todellisista synergiaeduista. Saimaa Geopark on saanut yhteistyöstä erinomaista jaettavaa materiaalia, jossa yhdistyy kohteiden geologinen sekä kulttuuriperintö. Lisäksi hankkeen tuotokset ovat yritysten saatavilla. Kaikki Rural Explorerin tuottamat materiaalit tulevat olemaan saavilla myös englanninkielisinä. Saimaa Geoparkin toive on, että tarinoita hyödyntäisivät alueen yrittäjät tarjotessaan ohjelmapalveluita alueen asukkaille sekä matkailijoille. Lisäksi omatoimiretkeilijät ja matkailijat voivat saada inspiraatiota kotiseutumatkailuun sekä alueen tutkimiseen.

Koko Kaakkois-Suomen alueella toimivan Humakin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteishankkeen Etelä-Karjalaa koskevat tuotokset ovat saatavilla Saimaa Geoparkin nettisivuilla geokohteiden kohdekuvausten yhteydessä, kansainvälisen luontomatkailualusta Outdoor Activen sivuilla sekä Rural Explorer-hankkeen YouTube kanavalla ja Facebook-sivulla. Hankkeen aineistot julkaistaan sen lopuksi keväällä 2020 sekä painetussa että sähköisessä muodossa.

Rural Explorer- hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Juha Iso-Aho/Rural Explorer-hanke

Puh. +358 400 349 202, juha.iso-aho@humak.fi

Facebook: @RuralExplorerStories

Rural Explorer -hankkeen logot.