Tuottajat ovat palveluksessanne – mistä on kyse?

Oranssipohjainen pääkuva kulttuurituottajakuvalla.

Tarjoamme edelleen yhteistyötä luovalle alalle koronavirusajan toiminnan tueksi. Etsimme lisää kumppanuuksia ja lavennamme luovan osaamisen viemistä eri toiminta-aloille.

Tammikuussa 2021 käynnistyvä kampanja “Tuottajat palveluksessanne” seuraa maaliskuussa 2020 aloitettua “Kulttuurituottajat palveluksessanne” -kampanjaa, hieman uudistetussa muodossa.

Yhteistyöehdotus

Olemme Humakissa huolissamme pandemian vaikutuksista luovien alojen toimintaedellytyksiin. Monialaiseen tuottajaosaamiseemme kuuluu nopea reagointi yhteiskunnallisiin muutoksiin ja toimintaedellytysten hyvä mahdollistaminen muutosprosesseissa.

Tämän vuoksi tarjoamme kulttuurituotannon opiskelijatyöresurssia alan käyttöön etenkin harjoittelujen, mutta myös innovointiprojektien sekä kehittämistöiden muodossa kevääksi 2021. Olemme valmiit suuntaamaan merkittävän osan opiskelijoiden työpanoksesta tämän akuutin kriisin ratkaisemisen tueksi.

Verkostomaisen toimintamallimme ja verkko-opiskelumahdollisuuksien johdosta opiskelijat asuvat eri puolilla Suomea, joten apua voidaan tarjota myös Humakin kampuspaikkakuntien (Jyväskylä, Kauniainen ja Turku) ulkopuolella.

Tarjosimme kulttuurituottajaopiskelijoita alan palvelukseen jo keväällä 2020. Tarjous poiki useita kumppanuuksia, harjoitteluja ja opinnäytetöitä. Työnantajat löysivät tätä kautta harjoittelijoita yksityiselle sektorille, järjestöihin sekä kulttuuri-, matkailu- ja hyvinvointialalle. Ensimmäiset korona-aiheiset opinnäytetyöt valmistuivat loppuvuodesta 2020.

Millaisia uusia toimintatapoja alalle syntyy tai on syntynyt? Millaisia uudenlaisia ratkaisuja voidaan kehitellä yhdessä? Millaista tapahtumatuotanto tulee olemaan esimerkiksi osallistujamäärien ja muiden säännösten takia? Miten voimme katsoa eteenpäin ja yrittää ratkaista toimialan katastrofaalisen tilanteen?

Humak on alan johtava kouluttaja Suomessa. Koulutuksen tehtävänä on edistää luovuutta ja tuottajaosaamista monipuolisesti eri aloilla. Ammattikorkeakoulut tutkivat, kehittävät ja innovoivat. Opiskelijat osallistuvat tähän eri vaiheissa opintojaan etenkin harjoitteluissa sekä erilaisissa projekteissa. Sekä perustutkinnon että ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöt on kytketty tiukasti työelämän tarpeisiin ja työelämän kehittämiseen.

Mistä yhteistyössä on kyse? Vuoropuhelussa lehtori Minna Hautio ja yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies.

Mistä syntyi idea yhteistyöhön luovan alan kanssa?

Kun pandemian vaikutukset kulttuurialalle alkoivat konkretisoitua, oli luonnollista, että Humak yhtenä kulttuurituotantoalan kehittäjistä osallistuu kriisintorjuntaan niillä keinoilla, joita sillä on käytettävissään. Meille luonteva tapa oli tarjoutua auttamaan konkreettisissa arjen tilanteissa tuomalla apua sinne, missä sitä akuutisti kaivattiin. Samalla kerättiin tietoa kentän tilanteesta, jotta muuttuneisiin tilanteisiin kyettäisiin jatkossakin reagoimaan joustavasti ja nopeasti.

Miten yhteistyö on otettu vastaan?

Tietoa levitettiin sidosryhmien ja kattojärjestöjen kautta laajalle, ja toimijat tarttuivat siihen nopeasti – ensimmäiset yhteydenotot tulivat muutaman tunnin sisällä avoimen yhteistyötarjouksen lähettämisestä.

Millaisia tuloksia syntyi tai on tulossa?

Pystyimme saamaan harjoittelijoita nopeasti lähes kaikkiin toimeksiantoihin ja ne saatiin täytettyä. Toimeksiannot vaihtelivat erittäin paljon, mikä kertoo sekä toimialan laajuudesta että myöskin siitä, että hyvin monet kamppailevat samojen ongelmien parissa. Suurin osa toimeksiannoista koski toiminnan nopeaa siirtämistä digitaaliseen muotoon. Kysyntää oli myös tuotteistamisosaamisella, sillä korvaavia ansaintamuotoja tarvittiin pikaisesti asiakasvirtojen tyrehdyttyä.

Olkaa yhteydessä meihin!

Ole yhteydessä keneen tahansa alla olevista Humakin kulttuurituotannon henkilöistä. Sähköpostimme on muotoa etunimi.sukunimi(at)humak.fi.

Yhteistyöterveisin Humakin kulttuurituotanto

Katri Kaalikoski, koulutuspäällikkö
Laura Päiviö-Häkämies, yliopettaja

Harjoitteluvastaavat alueilla:
Jyrki Simovaara, Pääkaupunkiseutu
Benny Majabacka, Turku
Johanna Muhonen, Jyväskylä

Kehittämistöiden ohjaajat eri alueilla/verkkototeutuksissa:
Minna Hautio, Turku
Jari Hoffrén, Jyväskylä
Päivi Ruutiainen, Pääkaupunkiseutu

Vuoropuhelun teksti: Laura Päiviö-Häkämies, Minna Hautio. Aiheet ja juttu: Humak viestintä.

Uutinen julkaistiin alunperin 11.1.2021, lisätty vuoropuheluosio, päivitetty otsikkoa. Päivitetty 26.1. Jyväskylän vastuuhenkilö.