Urheiluseuroista uusia toimintamalleja pakolaisten integroitumiseen

Yksitoista iloista piirrettyä hahmoa on sulloutunut sateelta suojaan saman sateenvarjon alle.

Finlands Svenska Idrott (FSI) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) alkavat kehittää maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia ja tarjota uudenlaisia toimintamalleja kotoutumiseen Suomessa.

“Tällaisena aikana on tärkeää, että myös liikuntasektorilla luodaan toivoa ja panostetaan saapuvien pakolaisten hyvinvointiin”, sanoo FSI:n pääsihteeri Henrika Backlund.

Finlands Svenska Idrott (FSI) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) kehittävät yhdessä urheiluseurojen ja vastaanottokeskusten kanssa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia. Samalla liikuntaseurojen ja -yhdistysten johdolle, valmentajille, tiiminvetäjille ja vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuuksia lisätä osaamistaan ​​monimuotoisuuden edistämisessä.

Pilottiseurana hankkeessa toimii turkulainen urheiluseura Åbo IFK. Seuran toiminta on kaksikielistä ja siinä on mukana yli 600 urheilijaa jalkapallossa, käsipallossa ja yleisurheilussa.

”Meillä on jo aikaisempaa kokemusta turvapaikanhakijoiden – sekä lasten että aikuisten – kanssa työskentelystä. Hankkeelta odotamme, että ÅIFK saa sen kautta konkreettisia työkaluja toimintaansa sekä koulutusta valmentajille ja muille toimihenkilöille”, kertoo seuran toiminnanjohtaja Lena Hindström-Pesu.

Åbo IFKin jalkapallopeli, jossa nuoret kirmaavat kentällä pallon perässä.
Åbo IFK on mukana hankkeessa. Kuva: Daniel Joas, ÅIFK.

Valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimintamalleja urheiluseuroille

Pilotti on osa WELLcome – Hyvinvointia ja integraatiota urheilun kautta -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää uusia ja tehokkaita toimintamalleja pakolaisten integroimiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Toimintamalleja levitetään valtakunnallisesti kaikille FSI:hen kuuluville urheiluseuroille ja hyviä käytäntöjä levitetään kansainvälisesti. Hanke käynnistyy huhtikuun 2022 puolivälissä ja kestää kaksi vuotta.

Lue uutinen “Flyktingar ska välkomnas med hjälp av idrott – ÅIFK:s verksamhetsledare: “Idrotten ger en positiv upplevelse utan ord” Svenska YLE:n sivuilta.

Suomeen EU-rahoituksen suurin potti

Hanke rahoitetaan uudesta EU:n hankerahoituksesta, jossa urheilualan pilottihankkeisiin jaettiin euroopanlaajuisesti 5,5 miljoonaa euroa. Euroopassa rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 17:lle pilottihankkeelle, joista Suomeen myönnettiin kaksi hanketta. FSI ja Humak saivat myönnetystä rahoituksesta hakukohteen suurimpia potteja, 211 000 euroa. Toinen suomalainen hankerahoitusta saanut taho on Espoon kaupunki. Suomalaishankkeet kotiuttivat yhteensä yli kymmenen prosentin siivun pilottihakujen kokonaisbudjetista.

“Olen todella iloinen siitä että suomalaiset toimijat olivat mukana EU-hankehakukilpailussa ja käyttävät EU-rahoitusta toimintansa kehittämiseen ja kansainvälisten verkostojen muodostamiseen”, toteaa Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilun vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari ja kertoo olevansa iloinen suomalaisten hanketoimijoiden onnistumisesta haussa.

Opetushallitus tarjoaa tukea ja neuvoja muillekin toimijoille vastaavissa hankehakemuksissa ja tarjosi asiantuntemustaan myös tässä hankehakuprojektissa.

Åbo IFKin ryhmäkuva.
Åbo IFK:lla on jo aikaisempaa kokemusta turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelystä. Kuva: Mika Tähkäpää, ÅIFK.

Lue uutinen hankekisasta Opetushallituksen sivuilla.

Lisätietoja:

Finlands Svenska Idrott, Tarja Krum (vastuullisuuspäällikkö), 040 621 2560, tarja.krum@idrott.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Janina Sjöstrand (lehtori), 0400 349 207 janina.sjostrand@humak.fi


Teksti: Janina Sjöstrand

Toimituksellinen editointi: Humak, viestintä.