Uudet opetussuunnitelmat ovat suunnitteilla – alumnit mukana OPS-työssä

Yksitoista iloista piirrettyä hahmoa on sulloutunut sateelta suojaan saman sateenvarjon alle.

Humakissa on käynnissä opetussuunnitelmien (ops) uudistamistyö. Tavoitteena on ottaa käyttöön uudet opetussuunnitelmat eri alojemme perustutkinnoissa vuosien 2023-2024 aikana. Toivomme alumnejamme mukaan ops-suunnitteluun. Yhteisöpedagogit, tässä on teille kutsu ops-työhön. Kulttuurituotannon ja tulkkausalan koulutusten kuulemisista ilmoitamme erikseen.

Opetussuunnitelmat tähtäävät muun muassa Humakin strategian mukaisen osaamisen tuottamiseen ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamiseen. Alumnit, tutkinnosta valmistuneet, ovat tärkeitä työelämäkumppaneitamme alojensa ja koulutusten kehittämisessä.

Yhteisöpedagogien kuuleminen tapahtuu huhtikuussa

Huhtikuun 2021 aikana halutaan kuulla nuoriso- ja järjestötyön aloilla työskentelevien yhteisöpedagogien (AMK/YAMK) näkemyksiä alojen tulevaisuuden osaamistarpeista. Kulttuurituotannon ja tulkkausalan alumnien kuulemisista ilmoitamme myöhemmin.

Kuuleminen tapahtuu e-Delfoi –paneelin avulla ja siihen osallistumiseen pyydämme Humakin yhteisöpedagogi-alumnien ilmoittautumisia. Tule mukaan vaikuttamaan koulutuksen tulevaisuuteen!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset yhteisöpedagogien ops-työhön pyydämme 24.3. mennessä:
Kimmo Lind (kimmo.lind@humak.fi) tai Tiina Heimo (tiina.heimo@humak.fi)

Harjoitteluohjaajakoulutusta suunnitellaan alumnikehittäjien kanssa

Humakin kaikkien koulutusten yhteinen alumnikehittäjät verkosto osallistuu uuden harjoitteluohjaajakoulutuksen (3 op) verkkototeutuksen kehittämiseen kevään 2021 aikana. Koulutukset on tarkoitus aloittaa verkossa syksyllä 2021.

Koulutuksen sisältö rakennetaan yhdessä sellaisten alumnien kanssa, jotka ovat toimineet tai ovat kiinnostuneita toimimaan jatkossa harjoittelunohjaajana. Sisällöntuotannossa alumnit kertovat kokemuksistaan harjoittelun ohjaajana.

Koulutus lisää harjoittelunohjaajien tietoisuutta Humak harjoittelusta ja edistää työelämäsuhteiden kehittymistä.

Lisätietoja alumnikehittäväverkostosta ja Humakin alumnitoiminnasta: Sanna Nieminen, puh. +358 400349366, sanna.nieminen@humak.fi.