Viestintää ja videoiden suunnittelua Harjattulan kampuksella

Opiskelijat istuvat selkäpäin kameraan oppitunnilla ja kuuntelevat puhujaa.

Ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijat tutustuivat sosiaalisen median markkinointiin Turun Harjattulan saaristokampuksella keskiviikkona 22.1.2020.

Iltapäivän mittainen opetus alkoi luento-osuudella, jonka piti asiantuntija Humakin viestinnän tiimistä. Luennon aikana käsiteltiin mm. valokuvaamisen ja videoinnin perusteita erityisesti sosiaalisen median sisällöntuotannon näkökulmasta.

Kuvaamisen perustaitojen lisäksi tarkasteltiin sitä, minkälainen visuaalinen sisältö tällä hetkellä parhaiten soveltuu millekin sosiaalisen median alustalle.

Luennon päätteeksi opiskelijat harjoittelivat videoiden editointia älypuhelimella. Materiaalina käytettiin joko opiskelijoiden itse kuvaamiaan videoita, tai verkosta ladattuja videopätkiä.

Videoita tuleville opiskelijoille

Iltapäivän viimeisenä osiona opiskelijoille annettiin tehtäväksi suunnitella ryhmätyönä lyhyitä älypuhelimella kuvattuja videoita, jotka esittelevät yhteisöpedagogi-opiskelun arkea.

Jokainen ryhmä sai valita kaksi omasta mielestään kiinnostavinta aihetta Humakin viestinnässä ennalta laadituista ehdotuksista. Aiheiden joukossa oli esimerkiksi lehtorin tai vanhemman opiskelijan haastattelu, Turun kaupungin ja Harjattulan kampuksen esittely, opiskelun ja työnteon yhdistäminen, ja katsaus opiskelijan tyypilliseen päivään.

Lehtori Paula Kostian mukaan markkinointivideoiden suunnitteleminen on yleishyödyllistä harjoitusta opiskelijoille.

Hyvät kommunikaatiotaidot ovat kaiken perusta, tehtiin mitä työtä tahansa. Tehtävän kautta opiskelijat oppivat ymmärtämään hyvän viestinnän mekanismeja ja tärkeimpiä työkaluja.

Sopivia videoita tullaan hyödyntämään Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -opintojen markkinoinnissa. Täten opiskelijoiden teokset eivät jää koneen kovalevylle, vaan niistä on iloa myös opintojen ulkopuolella.

Nimenomaan nykyisten opiskelijoiden näkemys omista opinnoistaan kiinnostaa usein koulutukseen hakijoita, joten opiskelijoiden itse luomille videoille on käytännön kysyntää. Ensimmäisen vuoden opiskelijat muistavat vielä hyvin oman hakuprosessinsa ja osaavat todennäköisesti arvioida, mitä hakijat haluaisivat tietää opinnoista.

yhteisöpedagogi-ryhmätyö-humak
Opiskelijat suunnittelivat videoiden toteutusta pienryhmissä.

Hyvää harjoitusta työelämään

Kyky tuottaa videosisältöjä on ajankohtainen taito, sillä sosiaalisen median algoritmit suosivat tällä hetkellä vahvasti videoita. Videot ovat tehokkain tapa saavuttaa orgaanista näkyvyyttä, eli tavoittaa ihmiset ilman maksettua mainontaa.

Videoiden suhteen sopivin sisältö määrittyy keston perusteella — eri sovellusten algoritmit suosivat tietyn pituisia videoita. Esimerkiksi Facebookissa videon optimaalinen kesto on minuutista kolmeen minuuttiin, kun taas Instagramissa videon suositeltava enimmäispituus on vain puolisen minuuttia.

Ensimmäisen vuoden opiskelija Roope Lindgren uskoo, että markkinointivideoiden suunnitteleminen on arvokasta harjoitusta jatkon kannalta.

Jos esimerkiksi haluaa ryhtyä yrittäjäksi, täytyy osata markkinoida itseään ja omaa osaamistaan. Myös sosiaalisen median lainalaisuuksien hahmottaminen on tärkeää tulevaa työelämää ajatellen.

Videotehtävän seuraavassa vaiheessa opiskelijat esittelevät videoidensa kuvakäsikirjoitukset Harjattulan kampuksella. Valmiita videoita voi toivon mukaan nähdä Humakin viestintäkanavissa tulevan kevään aikana.

Lue lisää Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -opinnoista.