Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö kahden kansanopistolinjan opiskelijoiden kanssa

Piirrettyjä päitä keskustelemassa toistensa kanssa. Taustalla on puhekuplia, lintuja, kirjaintauluja sekä selkokielisiä kuvakortteja.

Tässä artikkelissa esitellään kahta kansanopistolinjaa, jossa opiskelee erityistä tukea tarvitsevia yli 16-vuotiaita. Jutussa avataan lisäksi niitä menetelmiä, jotka käytetään puhutun kielen ymmärtämisen tukena ryhmänjäsenten kanssa.

Seppäset ja Virtaset

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymän alla toimii Keski-Pohjanmaan kansanopisto. Seppäset-kansanopistolinja tarjoaa eväitä työelämään erityistä tukea tarvitseville yli 16-vuotiaille, joiden tavoitteena on työpaikan saaminen. He opiskelevat erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja ja tutustuvat työelämän pelisääntöihin ja käytänteisiin. Työharjoittelu on opiskelussa keskeisessä roolissa. Opintoihin sisältyy myös yrittäjämäistä hanketyötä ja sosiaalisten taitojen harjoittelua. Opiskelijat pääsevät myös pohtimaan omia työelämään liittyviä unelmia ja haaveita.

Kansanopistossa opiskelee myös Virtaset-kansanopistolinja, jossa opiskellaan erilaisia arkielämässä tarvittavia taitoja ja vahvistetaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on opiskelijan omatoimisuuden, itsenäisyyden, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kasvu.

Kolmantena ryhmänä talossa opiskelee taide-Virtaset, jossa toiminta keskittyy musiikkiin, teatteriin ja kuvataiteeseen. Yhteensä ryhmissä opiskelee tällä hetkellä noin 30 opiskelijaa.

Monipuoliset kommunikointimenetelmät

Pääsin kurkistamaan, minkälaisia kommunikointia tukevia ja korvaavia menetelmiä Virtasilla ja Seppäsillä on käytössä. Ammattiopistossa opettajana toimivan Ulla Matveisen mukaan käytetään tukiviittomia vain niitä tarvitseville opiskelijoille. Tällä hetkellä kaksi opiskelijaa käyttää tukiviittomia kommunikoinnin apuna. Toisella opiskelijalla on avustaja ja toisella Kelan järjestämää tulkkipalvelua.

Picto-kuvia (kommunikoinnin avuksi tarkoitetut kuvakortit) käytetään kaikkien kanssa alkaen lukujärjestyksistä ja ohjeista. Ahkerassa käytössä on myös perinteiset kuvakansiot. Ullalla on käytössä kuvakirjoitusohjelma SymWriter, jonka avulla voidaan luoda kuvitettuja toimintaohjeita, päiväjärjestyksiä tai esimerkiksi myös sosiaalisia tarinoita.

Kommunikointia tukevia ja korvaavia menetelmiä käytetään sekä yksilöllisesti että koko ryhmän kanssa. Päiväjärjestykset ja lukujärjestykset käydään joka aamu aina kaikkien kanssa yhdessä hyödyntäen Pictoja. Lisäksi järjestetään yhteisiä Picto-tuokioita. Pictojen käyttö tukee muistamista ja tietoa siitä, mitä on tulossa. Samalla Picto-tuokiot rauhoittavat ja vähentävät epätietoisuutta. Ryhmille on olennaisen tärkeää tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Ruskeahkolla kangasalustalla neliöruutuisia kuvia eri aihoista pystysuorina ja sivuttaisina jonoina.
Kuva: Päiväjärjestykset ja lukujärjestykset käsitellään yhdessä Pictojen avulla.

Mediatunti

Ulla esitteli myös konkreettisen tehtävän avulla opiskelijoiden kanssa käytössä olevia menetelmiä. Mediatunnilla annettiin tehtäväksi kuvata tabletilla puita ja luonnossa esiintyviä esineitä kuten kiviä ja käpyjä. Ulla työskenteli opiskelijan kanssa, joka ei tuota ollenkaan puhetta. Hän tuki opiskelijaa tukiviittomilla ymmärtämään, mistä kuvasta hänen tulisi ottaa kuva.

Tukiviittomien käytölle on ominaista se, että viittomien rinnalla käytetään puhetta. Kuvauksen jälkeen jokaisen iPad peilattiin taulutelevisioon. Opiskelijat muokkasivat kuvia ja parhaat valittiin aulan taulu-TV:ssä pyörivään diginäyttelyyn.

Tummahiuksinen nainen ja pipopäinen mies viittovat maskit kasvoillaan toisilleen ulkona, takana näkyy vihreä ruohikko, kuusenosia ja pieni osa taloa.
Kuva: Avustaja käyttää tukiviittomia kommunikoidessaan opiskelijan kanssa.

Luokkatilanne

Toinen esimerkki on luokkatilanne, jossa Ulla keskusteli ryhmän jäsenten kanssa tulevasta työharjoittelusta ja siitä, mitä kaikkea tulisi valmisteluvaiheessa ottaa huomioon. Hän hyödyntää opetustilanteessa SymWriterilla, johon tulee sekä Pictot että teksti alle. Ohjelma toimii tässä opetustilanteessa kommunikoinnin tukena. Opiskelijat näkevät ohjeet isolta ruudulta.

Edistyminen

Kolmannessa esimerkissä Ulla kertoo opiskelijasta, jolla on joka päivä tulkki mukana. Kyseinen opiskelija on ennen käyttänyt tukiviittomia paljonkin hyödyntäen kansioita, tukiviittomia ja Pictoja eikä tuottanut puhetta ollenkaan. Hän on koulunkäynnin sekä puheterapian ansiosta edistynyt todella paljon.

Opiskelijalla on omassa iPadissa GoTalk- niminen ohjelma ja hän ymmärtää puhetta hyvin. Kun omaan iPadiin kuvataan, mitä päivän aikana tehdään, voidaan omassa asumisyksikössä kertoa päivän tapahtumista sekä läheisille ja hyödyntää materiaalia myös puheterapiassa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ulla Matveisen haastattelu (YouTube):
https://www.youtube.com/watch?v=kZyE6lfqM_Y

Seppäset-kansanopistolinja:
https://www.kpedu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/koulutus/sepp%C3%A4set—ev%C3%A4it%C3%A4-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n_(l5402)

Virtaset-kansanopistolinja:
https://www.kpedu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/koulutus/virtaset_(l5409)

Kuvat: Ulla Matveinen.

  • Kirjoittaja: Lena Segler-Heikkilä, FT, yliopettaja, tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 05.10.2021