Kulttuurituottajan uudet työvälineet: Katsauksia kulttuurin ja teknologian rajapinnoille

Lataa PDF

Pasi Toivanen (toim.)

Kulttuurituottajan uudet työvälineet:
Katsauksia kulttuurin ja teknologian rajapinnoille


Tässä artikkelikokoelmassa käsitellään uuden teknologian käyttömahdollisuuksia kulttuurialalla. Kirja sisältää artikkelit:

  • Päivi Ruutiainen ja Pasi Toivanen: Teknologian ja kulttuurituotannon kohtaamisia – missä ollaan ja mitä pitäisi tavoitella?
  • Jarmo Röksä: Tavaroiden, palveluiden ja asiakasvirtojenreaaliaikainen seuranta ja analytiikka IoT:n avulla – implementointimahdollisuuksia kulttuurialalle
  • Sami Kämppi: Mitä tapahtuu, kun fyysiset tilat muuttuvat vuorovaikutteiseksi mediaksi?
  • Timo Parkkola: Digitaalisuus ja harrastuskulttuurin muutos – esimerkkinä urheilukalastus
  • Laura Olin: Virtuaalinen Helsinki
  • Mikko Aaltonen: AR auttaa kokemaan taiteen syvemmin
  • Timo Parkkola: Kuolema, tuo käymättömistä korpimaista vihoviimeinen – 3D elämän ja kuoleman rajalla

Julkaisu on tuotettu Aalto-yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun vuosina 2017–2019 toteuttamassa EAKR-hankkeessa 3D-kulttuurihubi.


Pasi Toivanen (toim.)
Kulttuurituottajan uudet työvälineet:
Katsauksia kulttuurin ja teknologian rajapinnoille

Humanistinen ammattikorkeakoulu
© tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu

ISBN 978-952-456-345-1 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-346-8 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)

Helsinki, 2019

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 86.

Lue julkaisu tästä: Kulttuurituottajan uudet työvälineet: Katsauksia kulttuurin ja teknologian rajapinnoille