KUTU YAMK – Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2018

Lataa PDF
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) on maisteritasoinen AMK_tutkinto

Tammikuussa 2017 opintonsa aloittaneet ja toukokuussa 2018 valmistuneet kulttuurituottajat (ylempi AMK) esittelevät lyhyissä artikkeleissaan opinnäytetöidensä tuloksia.

KUTU YAMK -Teoksen toimittaja Pia Strandman ja Pekka Vartiainen kirjoittavat esipuheessa: “Ylemmän ammattikorkeakoulun seminaarissa kuultiin alan kehitystyötä suuntaavia toimenpiteitä, joiden myötä kuvamme kulttuurista ja kentäbn toimijoista tulee varmasti muuttumaan – jos ei aivan heti, niin lähitulevaisuudessa. Temaattiset piipahdukset taiteen ja kulttuurin lähialueilta moninaisille pelikentille vahvistaivat näkemystä kulttuurista ihmisten keskinäiseen kommunikaatioon vaikuttavana tieteenä.”

Julkaisu sisältää 16 valmistuneen kulttuurituottajan (ylempi AMK) artikkelit. Lisäksi teokseen ovat kirjoittaneet koulutuksen vastuuopettaja, lehtori Pia Strandman Metropoliasta ja lehtori Pekka Vartiainen Humakista sekä yliopettaja Katri Halonen Metropoliasta ja lehtori Jari Hoffrén Humakista.