Nuorten kertomuksia nuorisotyön merkityksellisyydestä – tarinallisen arvioinnin opaskirja

Lataa PDF

Lasse Siurala, Eeva Sinisalo-Juha, Kristina Heikkilä, Hanna Mikkonen, Lauri Sundberg ja Netta Vahteri
Nuorten kertomuksia nuorisotyön merkityksellisyydestä
Tarinallisen arvioinnin opaskirja [1]

Tarinallisen arvioinnin opas on kirjoitettu suomalaisen nuorisotyön lähtökohdista. Se perustuu Plymouthin yliopiston dosentin Sue Cooperin (2012) väitöskirjatutkimuksessaan kehittämään nuorisotyö vaikuttavuuden arvioinnin menetelmään. Siinä nuorten kertomuksista nuorisotyöstä löydetään nuorisotyön kontekstissa tapahtuvat nuorelle merkittävät muutokset. Tätä menetelmää hyödynnettiin viiden Euroopan maan yhteisessä Erasmus+ -hankkeessa, Developing and Communicating The Impact of Youth Work in Europe.

Oletko kiinnostunut nuorisotyön osallistavasta arvioinnista tarinallisin menetelmin? Taitaa kuulostaa hankalalta? Katsopa tämä lyhyt video ja oletkin jo kartalla. Sen jälkeen opas onkin jo vanhan kertausta. Tervetuloa nuorten tarinoiden maailmaan!

 

Suomalainen projektiryhmä innostui Cooperin menetelmästä. Se on kuitenkin lähtökohdiltaan kehitetty brittiläisen ”In the Defense of Youth Work” –liikkeen tarpeisiin. Hankkeen suomalaiset sidosryhmät pitivät kuitenkin tämäntyyppistä osallistavan arvioinnin menetelmää kaivattuna täydennyksenä kvantitatiivisten arviointien oheen. Tästä syntyi tarve kehittää suomalaiseen nuorisotyöhön paremmin soveltuvia tarinallisen arvioinnin menetelmiä ja opas niiden hyödyntämiseen.

Oppaan ovat yhdessä kirjoittaneet The Impact of Youth Work in Europe –tutkimuksen suomalaisen projektiryhmän jäsenet, joilla on vahva kokemus nuorisotyön eri tehtävistä. Opas on tarkoitettu vaikuttavuuden arviointiin yhtä lailla kunnallisessa kuin järjestöjen nuorisotyössä. Sitä voidaan hyvin soveltaa myös muilla toimialoilla. Pääasia, että nuoret tai asiakkaat pääsevät itse kertomaan, mikä on ollut heidän kohtaamissaan palveluissa heille itselleen merkityksellistä ja että näistä kertomuksista muodostuva näkemys tulee myös toiminnasta päättävien tahojen käyttöön.

ISBN 978-952-456-322-2 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 72.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019

 

[1] Perustuu Erasmus+ hankkeeseen 2016-2018, johon osallistuivat UK, Ranska, Italia, Viro ja Suomi: Ord, J with Carletti, M., Cooper, S., Dansac, C., Morciano, D., Siurala, L. & Taru, M. (eds.) (2018) The Impact of Youth Work in Europe: A Study of Five European Countries, Humak Universoty of Applied Sciences, Publications 56, Helsinki. Edellä mainittu hanke sekä tämä opaskirja pohjautuu Susan Cooperin manuaaliin: Transformative Evaluation – A guide to practice, University of St Mark & St John, Plymouth, ei vuosilukua.