Sami Virtanen & Päivi Rainò: Tekstitysbarometri 2021

Lataa PDF
Puhekupla, jonka sisällä puhuva pää. Pään puhekuplassa neljä viivaa.

Tekstitysbarometri 2021 -kyselytutkimuksesta suorasanaista katsojapalautetta tv-ohjelmien sekä suoratoistopalvelujen saavutettavuudesta

Suomalaisiin tv-ohjelmiin saatavilla oleva tekstityspalvelu tarjoaa kuulo­vammaisille henkilöille mahdolli­suuden seurata kotimaista ohjelmatarjontaa ulkomaista alkuperää olevan ja käännöksin varustetun ohjelmiston lisäksi. Yleisradio on tuottanut kotimaisiin ohjelmiinsa ohjelman suomen- ja ruotsinkielistä puhetta toistavia tekstityksiä jo neljän vuosikymmenen ajan, mutta lainsäädännöllinen velvoite televisio-ohjelmien saattamisesta ”näkö- ja kuulorajoitteisille” henkilöille tuli voimaan vasta 10 vuotta sitten.

Viime vuosikymmenen aikana odotukset ja vaatimuk­set sisältöjen ja tekstitysmäärien suhteen ovat kasvaneet, mediatarjonta on monipuolistunut ja mediayhtiöiden määrä on lisääntynyt. Suomalaiset mediayhtiöiden rinnalla toimii nykyisin myös maksullisia suo­ratoistopalveluja tarjoavia kansainvälisiä yrityksiä, jotka kilpailevat suomalaisten katsojien huomiosta. Osa niistä tarjoaa tekstityksiä ohjelman alkuperäiskielellä ja siis myös suomeksi, vaikkakaan oman lainsäädäntömme tekstitysvelvoitteet eivät kansainvälisiin toimijoihin asti ulotukaan.

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kuuloliitto ovat syksyllä 2021 toteutetussa tekstitysbarometri-kyselytutkimuksessaan tässä laajuudessa selvittäneet ensimmäistä kertaa, mitä media-alustoja kuulovammaiset tv- ja suoratoistopalveluja katsojat käyttävät, mitä piirteitä he tekstityksissä arvostavat ja mitä mieltä he ovat niin julkisen palvelun kuin myös kaupallisten tv-kanavien ja näiden suoratoistopalveluja tarjoavien mediayhtiöiden tarjonnasta, nimenomaan kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta.

Tekstitysbarometri 2021 -tutkimusraportti on ladattavissa tästä. Se tulee myöhemmin saataville myös Finna.fi-palvelun kautta.

Tutkimustuloksista kertova Tekstitysbarometri-seminaari, joka pidettiin 23.9.2021, on vielä katsottavissa täältä.

Teksti: Päivi Rainò, tutkija, Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusala, Humak

Sami Virtanen & Päivi Rainò: Tekstitysbarometri 2021.


Tekstitysbarometri 2021
Sami Virtanen & Päivi Rainò
Julkaisun toimittaja: Päivi Rainò

ISBN 978-952-456-406-9
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 130.
© Tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021, Helsinki