Synvinklar på det rusmedelsförebyggande arbetet med unga i Finland

Lataa PDF

Preventiimi är kunskapscentret för rusmedelsförebyggande i ungdoms­sektorn. Att sprida information i form av olika publikationer hör till Preventiimis verksamhet.

Den­na samling innehåller antal artiklar från Preventiimis tidigare publikationer på svenska. De har också kommit ut på engelska. Avsikten är att ge läsaren en bild av det som ur Preventiimis synvinkel är viktigt i det förebyggande rusmedelsarbetet med unga.

Interaktion, delaktighet samt de anställdas kompetens och etiska hållning är alla saker som lyfts fram i artiklarna. En del texter är praktiska, andra mer teoretiska. Det skapar en bra balans; båda synvinklarna behövs i det förebyggande arbetet – såväl i Finland som internationellt.

Publikationen lämpar sig både som läsning för dem som redan jobbar förebyggande samt för studerande och andra som är intresserade av rusmedelsförebyggande verksamhet.

Preventiimi grundades 2003 och fungerar inom ramen för Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humanistiska yrkeshögskolan HUMAK) och är en del av Undervisnings- och kulturministeriets nätverk av utvecklings- och servicecentraler inom ungdomsområdet. Läs mera om Preventiimi.