Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana

Lataa PDF

Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana -julkaisuun on koottu puheenvuoroja osallistavasta taiteesta. Puheenvuoroja yhdistävä teema on monialaisuus osallistavan taiteen tuotannoissa. Artikkeleissa nostetaan esiin monialaisen yhteistyön periaatteisiin ja käytäntöihin liittyviä haasteita mutta ennen kaikkea sen tuomia mahdollisuuksia.  Monialaisuus heijastuu myös tämän julkaisun artikkeleissa: niitä ovat kirjoittaneet paitsi eri aloilla jo toimivat asiantuntijat myös tulevaisuuden tekijät – tuoreet kulttuurituottajat, sosionomit ja yhteisöpedagogit.

Julkaisu pohjautuu suurelta osin Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa saatuihin kokemuksiin. Tämä Humakin vetämä ESR-rahoitteinen hanke on yhdistänyt neljä korkeakoulua, kaksi kaupunkia ja Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoita kehittämään tuotantorakennetta, jonka avulla osallistava taide voitaisiin juurruttaa sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin rakenteisiin.

Hanke on yhdistänyt taiteilijat, sote-ammattilaiset ja tuottajat yhteisen suunnittelupöydän ääreen, rakentamaan palveluita alusta saakka yhdessä. Näin toimien on mahdollista muotoilla eettisiä ja laatuvarmistettuja tuotteita, joille on olemassa sekä tarve että kysyntää, joiden tuotantoprosessi on sujuva ja joiden tuottaminen on tekijöilleen taloudellisesti kestävää. Kaikkien osapuolten intressejä yhdistää kuitenkin viime kädessä loppukäyttäjäasiakas – hänen tarpeensa, toiveensa ja osallisuutensa, joihin palveluilla vastataan.

Taidetoiminnan vaikutukset ovat yksilöllisiä eikä niiden suuntaa tai määrää voi ennakoida varmasti. Tämä on taiteelliseen toimintaan sisältyvä erityinen lisäarvo ja sen vaikuttavuuden ydin, mutta toisaalta myös tekijä, johon osallistavassa taidetoiminnassa on kiinnitettävä korostetusti huomiota. Siksi palvelujen asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus ja toiminnan eettisyyden varmistaminen nousevat monissa artikkeleissa keskiöön.

Minna Hautio (toim.) Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana, Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja