Tukea urapolulle

Lataa PDF

Linkki Tukea urapolulle -julkaisuun: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/12/tukea-urapolulle-tuura-2020.pdf

Tuula Isosuo, Maija Joensuu, Jari Klemola, Irmeli Lignell ja Kirsi Paavola (toim.)

Tukea urapolulle


Tukea urapolulle -artikkelikokoelma on tuotettu neljän ammattikorkeakoulun yhteisessä TUURA – tukea urapolulle -hankkeessa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke syntyi tarpeesta kehittää tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalveluita ja edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja saavutettavuutta.

Tasa-arvoinen kohtaaminen ja saavutettavuus on taattava kaikille opiskelijoille tulevaisuudessa niin koulutuksessa kuin työelämässäkin. Jotta tavoitteista tulee arkea, tarvitaan ajattelun, toimintatapojen ja ehkä myös toimintakulttuurin muutoksia monella tasolla. Yksittäisen opiskelijan tulee tunnistaa vahvuutensa ja rajoitteensa, ohjausta tekevän henkilöstön tulee tuntea laajasti koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksia, koulutuksen tuottajan toiminnan ja rakenteiden tulee mahdollistaa tasa-arvoinen ja saavutettava koulutus, ja työelämätoimijoidenkin on syytä pohtia työvoiman diversiteettiä.

Näistä lähtökohdista rakentui Tukea urapolulle -julkaisu, jonka ensimmäisessä osassa Uraohjauksen monet muodot tarkastellaan uraohjauksen ja urasuunnittelun toteutumista ammattikorkeakouluissa sekä yksilöllisten urapolkujen tukemista saavutettavalla ohjauksella. Osassa kaksi TUURAssa tapahtunutta – työkaluja urasuunnittelutaitojen tukemiseen kuvataan hankkeessa tuotettuja tuloksia ja pohditaan myös, miten tuloksiin on päästy. Julkaisun kolmannessa osassa Kohti työelämää tarkastellaan työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen monia muotoja. Julkaisun artikkelit ovat kirjoittaneet TUURA-hankkeessa toimineet asiantuntijat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Voit lukea julkaisun tästä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).


Tuula Isosuo, Maija Joensuu, Jari Klemola, Irmeli Lignell & Kirsi Paavola (toim.)
Tukea urapolulle

ISBN 978-952-456-390-1 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-391-8 (painettu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 116.

© Tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)
Helsinki 2020

Taitto: Emilia Reponen
Kielentarkastus (englanti): Reija Lamminsivu, Tampereen ammattikorkeakoulu
Painatus: Grano, Tampere

Tuura-hankkeen rahoittajien logot: ESR, vipuvoimaa EU:lta, TAMK, HUMAK, HAMK ja SeAMK.