Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät

Lataa PDF

Linkki julkaisuun Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/10/Rainò-ja-Vik-tulkkausalan-tulevaisuudennakymat-2020-humak-diak.pdf

 

Päivi Rainò  & Gun-Viol Vik

Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät

Asioimistulkkauksen, viittomakielen- ja kirjoitustulkkauksen sekä puhevammaisten tulkkauksen koulutustarpeista ja alan tulevaisuudennäkymistä


Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) selvittivät vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön tuella humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeellä tulkki (AMK) johtavan koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Selvityksen piiriin kuuluivat Diakin asioimistulkkauksen koulutus sekä Humakissa ja Diakissa tarjottava viittomakielen- ja kirjoitustulkkauksen sekä puhevammaisten tulkkauksen koulutukset. Tähän selvitystyöhön perustuu tutkija, dosentti Päivi Rainòn (Humak) ja yliopettaja, filosofian tohtori  Gun-Viol Vikin (Diak) julkaisu Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät.

Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät -julkaisussa käydään läpi viittomakielen tulkkien, ja samalla koko suomalaisen asioimistulkkikoulutuksen, alkuvaiheet sekä esitellään vammaispalvelutulkkaukseen ja puhuttujen kielten asioimistulkkaukseen liittyvää terminologiaa ja lainsäädäntöä. Lisäksi käsitellään alan koulutustarjontaa ja työmarkkinoiden laajuutta suhteessa potentiaalisen työvoiman määrään ja puntaroidaan tulkkien työllistymiseen vaikuttavia reunaehtoja, mm. markkinoiden laajuutta sekä toimialan hankinta- ja rekisteröitymismenettelyjä.  Lopuksi luodaan katsaus tulevaisuuteen ja siihen, millaista osaamista teknologinen kehitys alan ammattilaisilta edellyttää sekä miten kaikkien eri osatekijöiden tulisi näkyä alalla tarjottavassa koulutuksessa

Voit lukea Tulkkausalan tulevaisuudennäkymä -julkaisun tästä (aukeaa uuteen välilehteen).


Päivi Rainò  & Gun-Viol Vik
Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät
Asioimistulkkauksen, viittomakielen- ja kirjoitustulkkauksen sekä puhevammaisten tulkkauksen koulutustarpeista ja alan tulevaisuudennäkymistä

ISBN 978-952-456-386-4 (painettu)
ISBN 978-952-456-387-1 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 113

© Tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak). Helsinki, 2020.
Taitto: Emilia Reponen
Kannen sekä kuvan 1 grafiikka: Johanna Havimäki