Julkaisutilaisuus 11.10.2021: Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi: Nuorisotyö saa suositukset työhyvinvoinnin edistämiseksi

Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi -julkaisun kansi.

”Nuorisopuolen työntekijät ajetaan loppuun. Henkilöstön vaihtuvuus suuri kunnassani. En suosittele alaa kenellekään.” 

Tämä lainaus nuorisotyönkentältä kuvaa sitä, millaiseen umpikujaan nuorisotyössä ajaudutaan, mikäli työhyvinvointitekijöitä ei huomioida. Työhyvinvoinnilla on kiistaton merkitys työmotivaatioon, työhön sitoutumiseen ja työn laatuun. Viime kädessä nuorisotyöntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa työn laatuun ja edelleen nuorten hyvinvointiin: kun nuorisotyöntekijät voivat hyvin, voivat myös nuoret hyvin.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ja Humanistisen ammattikorkeakoulu käynnistivät OKM-rahoitteisen tutkimushankkeen 1.9.2020, jonka tarkoituksena oli selvittää nuorisotyöntekijöiden hyvinvointia Suomessa. Tutkimukseen osallistui yli 500 kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevaa nuorisotyön ammattilaista.

Tutkimuksen mukaan työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttavat muun muassa epäselvät työnkuvat, lisääntynyt työn kuormittavuus ja palkkaus, joka ei vastannut työnkuvan vaativuutta ja laajuutta. Myönteisesti työhyvinvointiin koettiin vaikuttavan nuorilta saatu palaute, hyvä johtaminen sekä työn sopiva haasteellisuus.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että työhyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan jokaista toimijaa, jotta uupumiselta vältytään, työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja toimiala houkuttelee tulevaisuudessakin uusia ammattilaisia.

Nuorisotyö on parhaimmillaan maailman parantamista, pahimmillaan riittämättömyyden tunteessa ryvettymistä, tutkija Minna Rauas tiivistää.

Suositukset työhyvinvoinnin edistämiseksi nuorisotyössä julkaistaan Valkeassa talossa (Ilkantie 4, 00400 HELSINKI) maanantaina 11.10. klo 13:00 alkavassa tilaisuudessa.  Pressin edustajilla on mahdollista osallistua varsinaiseen julkaisutilaisuuteen vain verkkovälitteisesti, mutta julkaisutilaisuuden jälkeen klo 16 alkavaan tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös paikan päällä.  Suosituksiin voi tutustua jo ennakkoon osoitteessa: www.maailmanparantajaksi.fi sekä Humakin verkkosivuilla.

 

Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi -julkaisutilaisuuden kulku

Tilaisuus on osa Nuorisotyön viikon 11.10.-17.10.2021 ohjelmaa, jonka teemana on hyvinvointi nuorisoalalla. Juontajana toimii vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki Nuorisoalan kattojärjestö Allianssista.  Hankkeen tutkija, YTM Minna Rauas esittelee hankkeen tuloksia ja suositukset, mihin kommenttipuheenvuoron antaa professori Marja-Liisa Manka verkon välityksellä. Alustuksen pohjalta käydään paneelikeskustelu alkaen klo 15:00, jossa ovat edustettuina nuorisotyön päättäjät, esimiehet ja työntekijät.

Varsinainen tiedotustilaisuus pidetään paneelin jälkeen klo 16:00, mutta pressin edustajilla on mahdollisuus jo paneelin aikana esittää ’yleisökysymyksiä’ verkkovälitteisesti Zoomin Q & A -toimintoa käyttäen. Tilaisuuden moderoijat ohjaavat verkon kautta tulleet kysymykset paneelin juontajalle.

 

Ilmoittaudu webinaariin:  https://www.lyyti.fi/reg/Nuorisotyontekijoiden_hyvinvointi_hankkeen_julkistustilaisuus__paneelikeskustelu_7890 .

Tiedotustilaisuuden alkaessa klo 16:00 verkkovälitteisesti osallistuville tiedotusvälineiden edustajille lisätään zoomiin oikeudet esittää suullisesti kysymyksiä.  Tarkempi ohjelma ja aikataulu löytyvät tämän tiedotteen liitteenä.

Olette lämpimästi tervetulleita tilaisuuteemme!

Sanna Nieminen, lehtori                                                Petteri Piirainen, toiminnanjohtaja
Humanistinen AMK                                                        Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat
puh. 020 762 1366                                                         puh. 045 894 5757

 

Minna Rauas, tutkija                                                      Jonna Laitinen
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat                     Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
puh. 044 303 0513                                                         puh. 044 416 5212

 

 

Tilaisuuden ohjelma

13.00   Tervetuloa
Eero Löytömäki, vaikuttamisen asiantuntija, Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Tutkijan puheenvuoro
YTM Minna Rauas, tutkija, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry

14.30 Kommenttipuheenvuoro
FT Marja-Liisa Manka, työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto

14.45  Tauko

15.00  Paneelikeskustelu:

  • Nuorisotyön päällikkö Pekka Mäkelä
  • Osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori, Partio
  • Etsivän nuorisotyön koordinaattori Heini Hakulinen, Helsingin kaupunki
  • Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas), Eduskunta
  • Helsingin nuorisoneuvoston nuoriso-ohjaaja Harri Liikala, Helsingin Kaupunki

16.00  Paneeli päättyy

16.00  Tiedotustilaisuus auditoriossa