Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi – työhyvinvointi nuorisotyössä

Lataa PDF

Minna Rauas 
Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi
– työhyvinvointi nuorisotyössä 

Nuorisotyö on parhaimmillaan maailman parantamista, pahimmillaan riittämättömyyden tunteessa ryvettymistä. Tällaiseen johtopäätökseen johdatti nuorisotyössä toteutettu työhyvinvointitutkimus. Tämä kirja kertoo, miten nuorisotyöntekijät kuvaavat työhyvinvointiinsa vaikuttavia asioita, ja esittelee niiden pohjalta laaditut suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työhyvinvoinnilla on kiistaton merkitys työmotivaatioon, työhön sitoutumiseen ja työn laatuun. Työhyvinvointi ei synny itsestään ja sen rakentumisesta tulisi olla käsitys niin työntekijällä kuin työyhteisöllä. Kirja avaa erilaisia näkökulmia työhyvinvoinnin käsittelemiseen niin työntekijöille, esihenkilöille, organisaatioille kuin rahoittajille. Työhyvinvointi on osa työntekijöiden arkea nyt ja tulevaisuudessa, mutta sen kehittäminen on koko toimialaa koskeva tehtävä.

Voit lukea julkaisun riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi tästä.

Työhyvinvointitutkimuksessa yli 500 nuorisotyön ammattilaista kertoivat näkemyksiään työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa rakentui suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen nuorisotyössä ja siitä kertova kirja. Lisäksi aiheesta tuotettiin video.


ISBN 978-952-69826-0-1 (sid.)
ISBN 978-952-69826-1-8 (PDF)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 127

ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat, julkaisuja 1

ISSN 2737-2170 (painettu)
ISSN 2737-2227 (verkkojulkaisu)

© Tekijä, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ja Humanistinen ammattikorkeakoulu 2021, Helsinki