Lähikuva viidestä Humakin alumnipinssistä. Pinssi on oranssi, jossa on kultaiset reunat, kultainen seppele ja teksti

Humakissa vuonna 2018 pilotoitu alumnitoiminta on laajentunut vuoden 2020 alusta ALLU – alumnitoiminta ja uravalmennus Humakissa kokonaisuudeksi. Toiminnan tavoitteena on kutsua Humak alumnit osaksi korkeakouluyhteistyötä kehittämään alojemme koulutuksia sekä tukea opiskelijoiden työllistymistä uravalmennuksen keinoin. 

Trialogiseen oppimiseen perustuvassa ALLU-toiminnassa kohtaavat Humakin toimijat, valmistuneet alumnit sekä opiskelijat. Työelämän verkostoituminen monitoimijainen yhteiskehittäminen ovat keskeisiä alumnikehittäjäverkoston tavoitteita tulevaisuuden ALLU:ssa.

Allu-toiminnan käynnistäminen on osa alumnitoiminnan rakenteistamista Humakissa. Vuonna 2018 pilotoitu toiminta on antanut suuntaa Humakin alumnitoiminnalle. Nyt vahvistamme rakenteita Humakin sisällä ja verkostoissa, kertoo lehtori ja alumnitoiminnan koordinaattori Sanna Nieminen.

Mistä kehittäjäverkostossa on kyse?

Kehittäjäverkosto kokoontuu verkossa toteutuviin kehittämisseminaareihin kaksi kertaa vuodessa. Teemallisissa kehittämisseminaareissa äänensä saa kuuluviin Humakista valmistuneet alumnit, opiskelijat, tutorit, yhteistyökumppanit ja lehtorit. Teemoissa vaihtelevat ajankohtaiset kehittämisnäkymät Humak koulutusaloilla ja yhteiskunnallisesti merkittävät ajankohtaiset trendit.

Kehittäjäverkoston kautta mukaan ilmoittautuneet alumnit voivat osallistua Humakin koulutusten kehittämiseen ja olla omalta osaltaan vaikuttamassa tulevaisuuden tekemiseen esimerkiksi TKI-kumppanuuksien kautta.

Kehittäjäverkoston jäsenet toimivat Humakin alumnilähettiläinä levittäen tietoa somekanavissa Humakin alumnitoiminnasta. Näin entistä laajempi joukko Humak alumneja voidaan kutsua aktiivisiksi toimijoiksi oman alan kehittämistyöhön.

Tulevaisuudessa kehittäjäverkostoon osallistumista kehitetään osaksi Humak avoimen AMK:n opintoja.

Kutsumme kehittäjäverkostoon Humakista valmistuneita

Kutsumme sinut Humak alumni kehittäjäverkoston jäseneksi. Humak alumneja ovat kaikki Humakista tutkintoon valmistuneet opiskelijat.

Kehittäjäverkostoon hakeutuvilta edellytetään kiinnostusta Humakin alumnitoimintaa kohtaan ja halukkuutta olla innovaatiivinen sekä kehittämishaluinen osallistuja kehittäjäverkostossa.

Kehittäjäverkostoon toivotaan runsas, mutta rajattu määrä osallistujia, siten että kaikki koulutukset olisivat edustettuina. Kutsu kehittäjäverkostoon uusitaan kahden vuoden välein. Kehittäjäverkostosta voi erota henkilökohtaisella ilmoituksella alumnikoordinaattorille.

Opiskelijoille on tärkeää linkittyä alansa verkostoihin jo opintojen aikana. Opiskelijoiden ja alumnien kohtaaminen opintojen aikana on parasta uravalmennusta. Tämä kuitenkin edellyttää, että meillä on vuorovaikutukseen valmiit live- ja verkko kanavat ja rakenteet valmiina.

– Opiskelijoiden urapolkujen tukeminen on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Sen avulla tuemme työelämään sijoittumista, Sanna lisää.

Liittymisohjeet:

Jos kiinnostuit, lähetä lyhyt esittely kiinnostuksesta alumnitoimintaa kohtaan 31.3.2020 mennessä alumnikoordinaattori Sanna Niemiselle: sanna.nieminen(at)humak.fi.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää alumnitoiminnan kehittämissuunnista: Tuura-Tukea urapoluille hankkeen blogi.

Teksti: Sanna Nieminen, toim. viestintä
Nostokuva: Yhteisöpedagogi-alumni Päivä Vahvaselkä-Valkonen, Humakin alumnitapaaminen 15.1.2020 Tampere, Sanna Nieminen.