”Silmät selällään” mitä kaikkea kulttuurituottaja voikaan olla ja tehdä – haastattelussa lehtori Paula Kostia

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Kulttuurituotannon lehtori Paula Kostia on musiikkitieteilijä, pianonsoitonopettaja, hankeosaaja ja kulttuurituottaja. Syksystä 2022 lähtien hän luotsaa HOPS-ohjaajana Kauniaisten kampuksella aloittavaa kulttuurituotannon päivätoteutusryhmää. 

Taustaltaan Paula Kostia on myös Humakin alumni. Hän on suorittanut opettajatyönsä, tuottajan töidensä ja yhdistystoiminnan ohessa kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon ja perehtynyt tiiviisti Humakin hanketoimintaan. Valmistumisensa jälkeen Paula teki ensin pari hanketoimintaan painottuvaa sijaisuutta Humakissa kunnes aloitti vakituisena lehtorina Kauniaisissa. Edelleenkin hanketyö on iso osa Paulan työnkuvaa. 

Tuottajuus ja asioiden looginen järjestys löytyivät harrastusten ja työn myötä 

Ajatus tuottajuudesta alkoi kehittyä soitonopettajan työn ohessa. Perustyön ohella Paulaa alkoi kiinnostamaan esimerkiksi erilaisten teemakonserttien ja tapahtumien järjestäminen musiikkiopistolla.

Pianoaura ry:n myötä Turussa hän lähti mukaan yhdistystoimintaan ja samalla alkoi kehittymään tuottajaidentiteetti. Yhdistyksen järjestämät festivaalit ja kilpailut tuntuivat innostavilta projekteilta. Tuottajan tehtävät tulivat entistä tutummiksi Nauvon kamarimusiikkipäivillä, jossa Paula oli mukana ensin lähinnä vapaaehtoispohjalta ja myöhemmin tuottajan ja toiminnanjohtajan rooleissa. 

“Heräsi kipinä tuottajuuteen ja halu lähteä opiskelemaan enemmän, mitä tuottajuus tarkoittaisi käytännössä tarkemmin”, Paula kertoo. Kulttuurituottajaopinnoista Paula haki juuri alan substanssiosaamista. 

Googlettamalla löytyi Humakin monimuotoinen kulttuurituottajakoulutus, jonka lähipäivät pidettiin silloin Tampereella. Opintojen alussa muodostettu pienryhmä oli Paulan mukaan fantastinen ja se pitää edelleenkin yhteyttä. Pienryhmästä muodostui ammatillinen tuottajaverkosto. 

“Päivästä yksi alkaen tuli innostus, että nyt olen oikeassa paikassa. Kaikki se mitä aiemmin olin tehnyt, lasten tapahtumista lähtien ja elämän aikaiset työtehtävät sekä vapaaehtoistoimet loksahtivat yhteen. Ne saivat loogisen järjestyksen elämässäni.” 

Paula aloitti tuottamaan tapahtumia myös valtakunnallisessa Suomen Lied-Akatemia ry:ssä. Vaikka asioita alkoi olemaan liikaakin, kehittyi myös oman työn ja ajan johtaminen. 

Pitkään iltapukuun pukeutunut nainen seisoo himmeävaloisella lavalla flyykelin edessä ja puhuu kädessään pitämään mikrofoniin.
Paula Kostia on toiminut lehtorin tehtävän lisäksi muun muassa pianonsoitonopettajana, tuottajana ja toiminnanjohtajana. Kuva: Henri Takkinen.

“Silmät menivät selälleen” hankeharjoitteluissa – mitä kaikkea kulttuurituottaja voikaan tehdä 

Humakin hanketyö on Paula Kostian mukaan hyvä vaihtoehto harjoitteluihin. Omien kulttuurituottajaopintojensa aikana Paula oli mukana Lights on! -hankkeessa ja teki siinä ensin talousharjoittelun, johon kuului maksatushakemuksen tekeminen. Paula teki hankkeesta myös opinnäytetyönsä. 

“Opintojen myötä pääsin sisälle kaikkeen siihen kiinnostavaan, mitä hankkeessa oli jo tehty. Hankkeessa oli superhyvätyyppi Nina Luostarinen, johon tutustuin harjoittelun yhteydessä. Lopulta olin todella sisällä Light on!:ssa.”  

Hankeharjoittelujen myötä syveni ymmärrys, että hanketyö ja siitä saatu kokemus ovat tärkeitä työelämässä. “Humakissa silmät menivät selälleen mitä kaikkea kulttuurituottaja voikaan olla ja tehdä. Hanketyössä pääsee näkemään myös ihan toisenlaisten alojen työtä”, Paula kertoo.  

“Hanketyössä fantastista olivat verkostot ja työ on silmiä avaavaa. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi Metsähallituksen kanssa ja olin silti kulttuurituottaja. Tuli vau-tunne mistä kaikkialta yhteistyökumppaneita voi löytyä ja millaisissa kaikissa paikoissa kulttuurituottaja voi toimia,” Paula kuvailee.  

Kuuden kesäisen kuvan kollaasi, jossa talo, kasveja, kukkia, puita, suihkulähde ja patsas.
Kauniainen on yksi kolmesta Humakin pääkaupunkiseudun kampuksesta ja sijaitsee keskellä Espoota. Kuvat: Marika Stam.

Uteliaita ja motivoituneita opiskelijoita odotetaan syksyllä Kauniaisiin 

“Odotan innostuneita nuoria”, lehtori Paula Kostia ennakoi ensi syksyn kulttuurituotannon tulevia Kauniaisten kampuksen opiskelijoitaan. Hän odottaa kohtaamisia ja keskusteluja, toivottavasti livenä, koska sellaiset ovat tärkeitä kulttuurialan kehittämisessä. 

Hanke- ja opetustyössä Paula on kohdannut paljon opiskelijoita ja toteaa, että Humakiin tullaan erilaisista taustoista. Aloittavilla opiskelijoilla on erilaisia käsityksiä kulttuurituottajan opinnoista ja sijoittumisesta työkentälle. 

“Tärkeintä ovat halu oppia, motivaatio ja utelias asenne siihen, mitä kaikkea opinnot tuovat tullessaan. Tuntosarvet tulee pitää pystyssä, koska erilaisista asioista voi oppia”, Paula kannustaa.

Miksi hakeutua juuri Kauniaisiin? Paulan mukaan pääkaupunkiseudulla on todella paljon kulttuurialan tarjontaa ja alueella on hyvä mahdollisuus tutustua kulttuurikentän toimijoihin sekä tilaisuus verkostoitumiseen. Kauniaisten kampus itsessään on kaunis paikka keskellä Espoota. Luonnonläheinen kampusalue on hyvin idyllinen. 

Humakin kulttuurituottajatutkinto on monipuolinen, joka tosin voi tuntua aluksi sekavalta. “Opiskelija voi pohtia miten asiat liittyvät toisiinsa. Kuinka opinnoista saa irti asioita liittyen juuri omaan tuottajuuteen tai miten voi nivoa oppeja oman ammatti-identiteetin kehittämiseen”, Paula kertoo. 

Humak oli helposti lähestyttävä Paulalle jo opiskelijana ja hän pyrkii itsekin olemaan HOPS-ohjaajana helposti lähestyttävä. 

“Päivittäin ei tulla kampukselle, mutta lehtorina toivon olevani sellainen, että on helppo olla yhteydessä ja aina voi kysyä itseään askarruttavia asioita. Olen Humakissa kokenut matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä. Verkossa yhteisöllisyys näyttäytyy erilaisena kuin live-tilanteissa, mutta Humakin pienuudesta on se hyöty, että apua saa helposti.” 

Mekkoon pukeutunut nainen seisoo ison ICERI-tekstillä olevan sermin edessä ja hymyilee. Kaulassa on osallistujanimikyltti.
Hanketyö on tullut tutuksi Paulalle niin työssä kuin opintojen harjoittelujaksoilla. Kuva Nina Luostarinen.

Tutkinnosta valmistuneet alumnit toimivat vuorovaikutuksessa Humakiin ja opiskelijoihin 

Koska lehtori- ja hanketyössä ei ehdi työskennellä varsinaisesti kentällä, kokee Paula tärkeäksi alumnitoiminnan. Hän tulikin juuri mukaan Humakin eri vahvuusalojen alumnikehittäjätyöhön. 

“Alumnit ovat hurjan tärkeä ryhmä, jolta saa tietoa millaista osaamista kentällä tarvitaan. He ovat reaaliaikainen ikkuna tuottajan elämään ja työkenttään. Alumnit ovat käyneet läpi saman koulutuksen ja päätyneet hyvinkin erilaisiin ja monipuolisiin työtehtäviin.” 

Alumneihin ollaan vuorovaikutuksessa ja tulevaisuudessa yhteydenpitoa pyritään toteuttamaan entistä suuremmalla mittakaavalla. Esimerkiksi kulttuurituottajatutkinto on monipuolinen ja siitä voi suuntautua eri tahoille. Siksi tietojen vaihtaminen alumnien ja opiskelijoiden välillä on tärkeää. 

“Toivon opiskelijoiden saavan alumnien kautta relevantin ikkunan työelämään. Myös alumnit näkevät millaisia uusia asioita tehdään ja saavat syötteitä opiskelijoilta. Näin voidaan ennakoida tulevaisuutta,” Paula Kostia toteaa. 

Teksti: Marika Stam.
Kuvat: Nina Luostarinen ja Henri Takkinen.

Humak kevään 2022 yhteishaussa:

Yhteishaussa 16.3.-30.3.2022 ovat kulttuurituotannon koulutuksista mukana päivätoteutusryhmät Jyväskylässä ja Kauniaisissa sekä verkkokoulutusryhmä ja verkkototeutusryhmä luovien alojen yrittäjille. Katso kaikki hakukohteet.

Linkki: https://www.humak.fi/koulutus/yhteishaku/