Piirroskuva videopalaverista. Vasemmalla iloiseen puhujan pää isompana ja oikealla neljä pientä päätä päällekkäin ”videoruuduissa”.

YHTEISHAKU

Täytä yhteishaun hakulomake Opintopolussa/Studyinfossa hakuaikana.

 • Syksyn yhteishaku
  1.9. – 15.9.2021 (klo 15.00)
  Syksyn yhteishaussa Humakin hakukohteet:
 • Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotoinen verkkotutkinto (MOVE)
 • Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, monimuotototeutus
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Koulutusten tiedot julkaistaan Opintopolussa toukokuun loppuun mennessä.
 • Kevään ensimmäinen yhteishaku
  7.1. – 20.1.2021 (klo 15.00), englanninkielinen koulutus (Adventure and Outdoor Education) Lisätietoa Studyinfosta ja Humakin englanninkieliset verkkosivut.
 • Kevään toinen yhteishaku
  17.3. – 31.3.2021 (klo 15.00), suomenkielinen koulutus.

Hakulinkit opintopolussa

Kevään 2021 ensimmäisen yhteishaun hakukohteet Opintopolussa

Klikkaa linkistä opintopolun tietoihin:

Community Educator, Adventure and Outdoor Education (Bachelor of Humanities)

Kevään 2021 toisen yhteishaun hakukohteet Opintopolussa

Klikkaa alla olevista linkeistä opintopolun tietoihin.

Yhteisöpedagogin koulutus:

Kulttuurituotannon koulutus:

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus:

Sinitaustainen vaakabanneri Hakijan oppaasta.
Klikkaa kuvasta digitaaliseen Hakijan oppaaseen!

Hakukelpoisuus

AMK-hakukohteisiin saa hakukelpoisuuden yleisellä hakukelpoisuudella AMK-opintoihin. YAMK-hakujen valintaperusteet määritellään hakukohteittain (soveltuva pohjakoulutus ja kahden vuoden työkokemus).

Yleinen hakukelpoisuus AMK-opintoihin:

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto tai
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Mikäli hakijalla ei ole hakukelpoisuuden antavaa pohjakoulutusta, hän voi hakea harkinnanvaraisen valinnan pohjakoulutuksella (yhteishakulomakkeella muu korkeakoulukelpoisuus). Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä (ylempi AMK) -hakukohteissa eikä Humakin vieraskielisessä hakukohteessa.

Yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee lähettää harkinnanvaraisen valinnan liitteet Humakin hakijapalveluihin sähköisesti. Harkinta kohdistuu vain hakukelpoisuuteen.

Harkinnanvaraisen valinnan liitelomake (palauta 7.4.2021 klo 15 mennessä / kevään 2021 toinen yhteishaku)

OPISKELIJAVALINTA

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuivat keväällä 2020. Ammattikorkeakoulut ottivat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Samalla todistusvalinnasta tuli pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Todistuvalinnan ohella käytössä on edelleen valintakoe toisena valintatapana. Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. Muutos aiempiin valintakokeisiin verrattuna on merkittävä, sillä hakija voi nyt yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla.

Todistusvalinta

Keväästä 2020 alkaen Humak valitsee yli puolet opiskelijoista ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella. Jos hakija tulee valituksi todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija haluaa tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, tulee hakijan osallistua valintakokeeseen. HUOM! Kulttuurituotannon, tulkkauksen, yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä ja ylempi AMK -koulutuksessa ei ole käytössä todistusvalintaa.

Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta ja käytössä olevasta pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

AMK-valintakoe

Keväällä 2021 seuraavat Humakin suomenkieliset hakukohteet ovat mukana AMK-valintakokeessa:

 • Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus (Jyväskylä, Kuopio, Nurmijärvi, Turku)
 • Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, järjestö- ja nuorisotyö (Move)
 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus (Turku, Jyväskylä)

Tutustu muiden hakukohteiden valintatapoihin erikseen Opintopolusta.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valintakokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa.

Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Humanistiselle alalle ja kasvatusalalle haettaessa kokeessa arvioidaan myös eettiset taidot.

Tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivulta.

Ensikertalaiskiintiöt ja todistusvalinta

Yhteisöpedagogi-, kulttuurituottaja- ja tulkkikoulutuksen (AMK) päivätoteutuksen aloituspaikoista varataan 80 % ensikertalaisille. Yhteisöpedagogikoulutukseen otetaan 50 % opiskelijoista suoraan todistusvalinnalla. Todistusvalinnassa käytettävän pisteytyksen ja aloituspaikkamäärät löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta. Kulttuurituotannon, tulkkauksen, yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä ja ylempi AMK -koulutuksessa ei ole käytössä todistusvalintaa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Et ole ensikertalainen

 • jos olet jo suorittanut suomalaisen ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon tai
 • olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Esteetön opiskelijavalinta – AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa haet erillisellä hakemuksella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Humakin sähköinen hakemus valintakokeen yksilöllisille järjestelyille. Hakemus on toimitettava kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun osalta 28.1.2021 klo 15 mennessä ja toisen yhteishaun osalta 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Hakijan toimittamat asiakirjat säilytetään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelijapäätösten valitusajan päättymiseen asti, jonka jälkeen asiakirjat tuhotaan. Kaikki hakijan toimittamat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään työtehtäviensä takia erikseen määritellyt henkilöt Humakin hakijapalveluissa. Tietoja ei välitetä edelleen muihin korkeakouluihin tai ulkopuolisille tahoille.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tarkat tiedot löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Terveyden ja toimintakyvyn edellytykset humanistisen ja kasvatusalan opiskelijalle 

Humanistisella ja kasvatusalalla tulkki- ja yhteisöpedagogiopintoihin sisältyy työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan. 

Katso lisätietoa ja perehdy huolellisesti terveyden ja toimintakyvyn edellytyksiin humanistisella ja kasvatusalalla ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Oikaisumenettely

Mikäli opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ole ensin yhteydessä Humakin hakijapalveluihin. Varsinainen oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Oikaisuvaatimusohje

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Valinnan tulokset lähetetään sähköpostilla. Opiskelupaikan vastaanottamisen ja ilmoittautumisen lukuvuodelle opiskelijaksi valittu tekee sähköisesti. Mikäli hakija saa paikan varasijalta, tulee siitäkin tieto sähköpostilla.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi ottaa sama lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulupaikan. Hakijalla voi siis olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus korkeakouluihin, mutta opiskelupaikat pitää ottaa tai on pitänyt ottaa vastaan eri lukukausina.

Yhden paikan säännös.

OPINTOJEN ALOITTAMINEN

Tietoa opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista löydät Humakin opiskelijan oppaasta.

Opintotoimistopalvelut
Opiskelijakunta HUMAKO