Piirroskuva videopalaverista. Vasemmalla iloiseen puhujan pää isompana ja oikealla neljä pientä päätä päällekkäin ”videoruuduissa”.

YHTEISHAKU

Täytä yhteishaun hakulomake hakuaikana Opintopolussa/Studyinfossa.

Kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku (HAKUAIKA PÄÄTTYNYT)
4.1. – 18.1.2023 (klo 15.00), englanninkieliset koulutukset
Community Educator, Adventure and Outdoor Education (Bachelor of Humanities), Helsinki campus. Katso myös Humakin englanninkieliset verkkosivut.

Kevään 2023 toinen yhteishaku
15.3. – 30.3.2023 (klo 15.00), suomenkieliset koulutukset
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus (Kauniainen ja Turku)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, verkkototeutus
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus
Tulkki (ylempi AMK), tulkkaustoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio ja Turku)
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE)
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE)
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), verkkototeutus

Syksyn 2023 yhteishaku
4.9.2023 klo 8.00 – 14.9.2023 (klo 15.00)
Haussa mukana olevat koulutukset ja niiden valintatavat ilmoitetaan keväällä 2023. Syksyn 2022 yhteishaussa olivat mukana Humakin koulutukset yhteisöpedagogi (AMK) TYKE, yhteisöpedagogi (AMK) MOVE ja kulttuurituottaja (ylempi AMK).

DIGITAALINEN HAKIJAN OPAS

Lue sähköinen Hakijan opas alla olevaa bannerikuvaa klikkaamalla:

Sinitaustainen vaakabanneri Hakijan oppaasta.
Klikkaa kuvasta digitaaliseen Hakijan oppaaseen!

HAKUKELPOISUUS

AMK-hakukohteisiin saa hakukelpoisuuden yleisellä hakukelpoisuudella AMK-opintoihin. YAMK-hakujen valintaperusteet määritellään hakukohteittain (soveltuva pohjakoulutus ja kahden vuoden työkokemus).

Yleinen hakukelpoisuus AMK-opintoihin:

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi hakea hakija, joka on suorittanut:

 • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto

Hakukelpoisuus tarkastetaan osana hakuprosessia joko ennen valintoja tai vasta hyväksytyiltä ammattikorkeakoulun päättämän mukaisesti. Todistusvalinnassa hakijalla tulee olla aina valintatapaan soveltuva tutkinto voidakseen tulla huomioiduksi kyseisessä valintatavassa.

 

VALINTATAVAT YHTEISHAUSSA

Todistusvalinta

Humak valitsee yli puolet opiskelijoista ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella. Jos hakija tulee valituksi todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija haluaa tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, tulee hakijan osallistua valintakokeeseen.

Kevään 2023 yhteishaussa todistusvalinta on käytössä hakukohteissa:

Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio ja Turku)
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE)
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE)

Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta ja sen pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

 

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valintakokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa.

Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota hänen valintakokeeseensa kuuluu. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Humanistiselle alalle ja kasvatusalalle (yhteisöpedagogi- ja tulkkikoulutukset) haettaessa kokeessa arvioidaan myös eettiset taidot ja tunneälytaidot. Kulttuurituottajakoulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli.

Kevään 2023 yhteishaussa AMK-valintakoe on käytössä hakukohteissa:

Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus (Kauniainen ja Turku)
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio ja Turku)
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE)
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE)

Tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

AMK-valintakokeen esimerkkitehtäviin ja koejärjestelmänäkymään voi tutustua ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

 

Hakukohteen omat valintakoekurssit ja -kokeet

Kevään 2023 yhteishaussa alla listatut Humakin suomenkieliset hakukohteet käyttävät opiskelijavalinnassa omaa valintatapaa. Tietoja valintatavasta löytyy klikkaamalla linkkiä.

Valintakoekurssi + haastattelu:

Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, verkkototeutus

Verkkovalintakoe:

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), verkkototeutus

Valintatehtävä

Tulkki (ylempi AMK), tulkkaustoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus

 

ENSIKERTALAISKIINTIÖT JA TODISTUSVALINNAN ALOITUSPAIKAT

Yhteisöpedagogi-, kulttuurituottaja- ja tulkkikoulutuksien (AMK) monimuoto- ja päivätoteutuksien aloituspaikoista varataan 90 % ensikertalaisille. Yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajakoulutuksien verkkototeutusten aloituspaikoista varataan 65 % ensikertalaisille.

Hakija määritellään ensikertalaiseksi eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi, jos

 • hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • hän ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Hakija ei ole ensikertalainen

 • jos hän on jo suorittanut suomalaisen ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon tai
 • hän on ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

 

Hakukohteissa, joissa käytetään todistusvalintaa, 60 % opiskelijoista valitaan todistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa käytettävän pisteytyksen ja aloituspaikkamäärät löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

 

AMK-VALINTAKOKEEN YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT

Yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa haet erillisellä hakemuksella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Humakin sähköinen hakemus valintakokeen yksilöllisille järjestelyille.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Hakijan toimittamat asiakirjat säilytetään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelijapäätösten valitusajan päättymiseen asti, jonka jälkeen asiakirjat tuhotaan. Kaikki hakijan toimittamat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään työtehtäviensä takia erikseen määritellyt henkilöt Humakin hakijapalveluissa. Tietoja ei välitetä edelleen muihin korkeakouluihin tai ulkopuolisille tahoille.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tarkat tiedot löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

 

VERKKOVALINTAKOKEEN YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT

Yksilöllisiä järjestelyjä kevään 2023 yhteishaussa hakukohteeseen yhteisöpedagogi (ylempi AMK), verkkototeutus haetaan erillisellä hakemuksella. Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. 

Humakin sähköinen hakemus verkkovalintakokeen yksilöllisille järjestelyille.

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee verkkovalintakokeen huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Hakijan toimittamat asiakirjat säilytetään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelijapäätösten valitusajan päättymiseen asti, jonka jälkeen asiakirjat tuhotaan. Kaikki hakijan toimittamat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään työtehtäviensä takia erikseen määritellyt henkilöt Humakin hakijapalveluissa. Tietoja ei välitetä edelleen muihin korkeakouluihin tai ulkopuolisille tahoille.

 

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDELLYTYKSET HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPISKELIJALLE

Humanistisella ja kasvatusalalla tulkki- ja yhteisöpedagogiopintoihin sisältyy työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan. 

Katso lisätietoa ja perehdy huolellisesti terveyden ja toimintakyvyn edellytyksiin humanistisella ja kasvatusalalla ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

 

OIKAISUMENETTELY

Mikäli opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ole ensin yhteydessä Humakin hakijapalveluihin. Varsinainen oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Oikaisuvaatimusohje

 

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Valinnan tulokset lähetetään sähköpostilla. Opiskelupaikan vastaanottamisen ja ilmoittautumisen lukuvuodelle opiskelijaksi valittu tekee sähköisesti. Mikäli hakija saa paikan varasijalta, tulee siitäkin tieto sähköpostilla.

 

YHDEN KORKEAKOULUPAIKAN SÄÄNNÖS

Hakija voi ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulupaikan. Hakijalla voi siis olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus korkeakouluihin, mutta opiskelupaikat pitää ottaa tai on pitänyt ottaa vastaan eri lukukausina.

Lue lisää yhden paikan säännöksestä.

 

OPINTOJEN ALOITTAMINEN

Tietoa opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista löydät Humakin opiskelijan oppaasta.

Opiskelija- ja hakijapalvelut
Opiskelijakunta HUMAKO