Ammattikorkeakoulujen TKI-työ kestävän maailman rakentajana – “Kestävän kehityksen keskiviikko -blogisarja osa 3”

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet rehtorineuvosto Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. Korkeakoulukentän yhteisenä tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tässä blogisarjassa avataan, miten Humak huomioi koulutuksen, TKI-työn sekä johtamisen ja henkilöstön osaamisen osa-alueilla kestävän kehityksen periaatteet niin ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Edellisten lisäksi kestävän kehityksen kokonaisuuteen liittyy vuosittainen hiilijalanjäljen laskenta, jonka kautta Humak pyrkii vähentämään omaa ilmastokuormaansa. Blogisarjassa tuomme myös esille laskennan perusteita ja Humakin hiilijalanjäljen kehittymistä. Blogeja ilmestyy noin kerran viikossa keskiviikkoisin klo 9 toukokuulle 2022 asti. Kestävän kehityksen keskiviikko -blogisarja jatkuu blogilla numero kolme: Ammattikorkeakoulujen TKI-työ kestävän maailman rakentajana.

Osa 1: Kohti kestävämpää ja vastuullisempaa Humakia

Osa 2: Hiilineutraalia Humakia rakentamassa

Kestävän kehityksen keskiviikko -banneri, jossa graafinen piirros ylöspäin menevista kolmesta pallosta, joilla pitkä nauha.

Blogi 3: “Ammattikorkeakoulujen TKI-työ kestävän maailman rakentajana”

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta eli TKI-toiminta rakentaa suomalaista yhteiskuntaa. Se, mitä tänään tutkitaan, kehitetään tai keksitään, määrittää huomisen maailman. Tätä kaikkea tehdään ammattikorkeakouluissa joka päivä. Kehitetään parempaa teknologiaa, kestävämpää maailmaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Kysymys on koko innovaatiojärjestelmää hyödyttävästä toiminnasta. TKItoiminnan mahdollisuudet vaikuttaa ovat myös laajat. 230 miljoonan euron ja noin 5 000 mukana olevan työntekijän kokonaisuudella on mahdollista saada aikaan merkittävää muutosta.

Kestävyys- ja vastuullisuustyön edistämiseksi ammattikorkeakoulut ovat yhdessä laatineet lupaukset kädenjäljen kasvattamiseen ja jalanjäljen pienentämiseen ja kaikki 24 ammattikorkeakoulua ovat lupautuneet noudattamaan näitä lupauksia ja rakentamaan sitä kautta kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma (Arene 2020, 7) sisältää seuraavat TKI-toimintaan liittyvät lupaukset: 

  1. Tuotamme opiskelijoita osallistaen TKI-toiminnallamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin ja edistämme kestävää kehitystä yhteistyössä korkeakouluyhteisön, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa. 
  2. Hyödynnämme yhdessä kehitettyä kriteeristöä TKI-toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämiseksi. 
  3. Kehitämme toimintaamme niin, että meidät tunnetaan vetovoimaisina kumppaneina ja työnantajina myös ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan ansiosta.

Noiden lupausten lunastamiseksi tarvitaan yhteistä työtä, kriteereitä, viestintää, suunnittelua ja paljon muuta. Sitä tekemässä on ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän TKI-toiminnan työryhmä TKI Dynamis, jonka puheenjohtajana allekirjoittanut toimii. Tämän kahdeksan ammattikorkeakoulun työryhmän lähtökohtana on paitsi sopia yhteisistä keinoista omien ympäristöjalanjälkiemme pienentämiseksi TKI-toiminnassa myös tähdätä siihen missä TKI-toiminta on parhaimmillaan. Tuottamaan uusia ratkaisuja kestävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 

Keltaisella taustalla valkoinen puhekupla, jossa lukee "Mitä sanoit?"
Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä ja kommunikoivat kestävyys- ja vastuullisuustyön edistämiseksi.

Sosiaaliset ja kulttuuriset innovaatiot ekologisen kestävyyden tukena

TKI-toiminnan mahdollisuudet vaikuttaa akuutteihin kestävän kehityksen ongelmiin eivät ole vain uusien teknisten innovaatioiden kehittämistä. Maailmassa on esimerkiksi jo olemassa kaikki teknologiset valmiudet vaikkapa siepata hiilidioksidia ilmakehästä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tästä huolimatta nämä keinot eivät ole laajasti käytössä. Tarvitaan sosiaalisia ja kulttuurisia innovaatioita, jotta ihmiskunta on valmis tekemään riittäviä taloudellisia panostuksia. Työtä tarvitaan myös asenneilmapiirin muuttamiseksi, jotta keksinnöt todella otetaan käyttöön. Juuri tässä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehittämisessä on Humanistisen ammattikorkeakoulun paikka tuoda oma osaamisensa osaksi kestävyyden puolesta tehtävää työtä. Missiomme mukaisesti tuotamme osaamista, joka lisää yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia mahdollistaen kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville. 

Metsähallituksen Beetles LIFE -hankkeen slogan "Inspiroidu, arvosta, suojele" on kirjoitettu valkoisella värikkään maalatun taustan ylle, jossa on myös tumma kovakuoriainen. Kuvan yläkulmassa on Metsähallituksen logo.
Beetles LIFE -hankkeen keskeisimpänä teemana on kahdeksan hyönteislajin auttaminen ja niiden elinympäristöjen hoitaminen ja turvaaminen. Kuva: Minja Revonkorpi

Humakin TKI-toiminnan tavoitteena kestävämmän maailman rakentaminen

Humanistisen ammattikorkeakoulun tavoitteena on toteuttaa TKI-toiminnassaan positiivisia toimenpiteitä, joita kutsutaan kestävän kehityksen kädenjäljiksi. Ammattikorkeakoulu voi kasvattaa suoraa kädenjälkeään esimerkiksi kehittämällä ympäristöystävällisempiä toimintamalleja ja epäsuoraa kädenjälkeään esimerkiksi lisäämällä koulutuksen tai yhteistyön kautta kestävälle kehitykselle positiivista asenneilmastoa. Tiedon saavutettavuus ja oikeudenmukainen maailma lisää mahdollisuuksia edistää positiivisia ratkaisuja. Näillä alueilla Humak voi TKI-toiminnan kautta kehittää konkreettisia keinoja kestävyysongelmien poistamiseksi omien arvovalintojensa pohjalta: rakentaa oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa. 

Ammattikorkeakoulujen yhteisenä tavoitteena on, että suomalaiset ammattikorkeakoulut tunnetaan tulevaisuudessa vetovoimaisina kumppaneina ja työnantajina myös niiden kestävyystyön kautta, ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta. Yhtenä merkittävänä osa-alueena tämä koskee TKI-toimintaa, joka koulutuksen rinnalla ja sitä kehittämällä tuottaa yhteisten tavoitteiden mukaista maailmaa. Tässä työssä Humak haluaa näkyä ja olla mukana oman profiilinsa mukaisena toimijana. TKI-toiminnan kautta voimme olla osa ratkaisua. 

Lähteet: 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Viitattu 13.4.2022. https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574

Humanistinen ammattikorkeakoulu. Ihmisten yhdistäjä. Humanistisen ammattikorkeakoulun strategia 2021-2030. Viitattu 13.4.2022. https://www.humak.fi/info/strategia/  

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen 2022. Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Viitattu 13.4.2022. https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Tutkimus–ja-kehitysty%C3%B6.aspx  

Taatila, Vesa 2021. Mistä me puhumme, kun puhumme TKI:sta? Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen blogit. Viitattu 13.4.2022. https://www.arene.fi/ajankohtaista/mista-me-puhumme-kun-puhumme-tkista/  

  • Kirjoittaja: Timo Parkkola, FM , Koulutusjohtaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 20.4.2022