Strategia 2030

Lataa strategiaesite
Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten.

Strategia 2030 – Muuttuvan maailman Humak

Elämme ajassa, jossa syntyy uusia ammatteja ja työn tekemisen tavat muuttuvat entistä verkostomaisemmiksi ja yrittäjämäisemmiksi. Ennakoimme työelämän murroksia etsimällä aktiivisesti vastauksia yhteiskunnan tarpeisiin.

Ihminen on muutoksessakin kaiken keskiössä. Vahvistamme osallisuutta huomioiden yhdenvertaisuuden ja digitaaliset kansalaisoikeudet. Kansainvälistyminen, eri kulttuurien ymmärtäminen ja kyky ratkaista globaaleja ongelmia ovat keskeinen osa Humakin nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Humak tarjoaa opiskelijoilleen koulutuksen, jossa he kehittyvät rakentavan kriittisiksi osaajiksi. Työpaikkana tarjoamme henkilöstöllemme ainutlaatuisen ja merkityksellisen työn kehittymismahdollisuuksineen. Kumppaneillemme tarjoamme luotettavan partnerin osaamisen ja toimialojen kehittämiseen.

Humakin missio

Humakin missiona on rakentaa yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja kumppaneiden kanssa inhimillistä yksilön ja yhteisöjen tarpeet huomioivaa maailmaa.

Koulutamme osaajia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmistä, inhimillisyyttä ja kansalaisoikeuksia. Tuottamamme osaaminen lisää yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia mahdollistaen kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville.

Arvomme

  • Uudistamme kestävästi ja uudistumme rohkeasti
  • Onnistumme yhdessä
  • Kannustamme ja innostamme

Lataa Humakin strategiajulkaisu Katse kohti Humakia 2030 (pdf).