Kestävän kehityksen keskiviikko -blogisarja ajalla 6.4.–18.5. tuo esille kestävän kehityksen työtä Humakissa ja korkeakouluissa

Piirrettyjä eri värisiä ja erilaisia kukkia kasvaa maassa.

Humakissa käynnistyy ke 6.4.2022 blogisarja Kestävän kehityksen keskiviikko, joka julkaistaan Humakin sivuilla omana blogisarjana. Julkaisemme kevään aikana blogeja, jotka liittyvät kestävän kehityksen huomiointiin Humakin koulutuksissa, TKI-työssä sekä johtamisen ja henkilöstön osaamisen osa-alueilla. Blogikirjoituksia ilmestyy yhteensä kuusi ajalla 6.4.–18.5.2022.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet rehtorineuvosto Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. Korkeakoulukentän yhteisenä tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Blogisarjassa avataan, miten Humak huomioi koulutuksen, TKI-työn sekä johtamisen ja henkilöstön osaamisen osa-alueilla kestävän kehityksen periaatteet niin ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta.

-“Kestävän maailman rakentaminen on yhteiskunnan merkittävin kysymys lähitulevaisuudessa”, toteaa Humakin koulutusjohtaja Timo Parkkola. “Yhteiskunnallisena ammattikorkeakouluna Humakilla on hyvät mahdollisuudet tuottaa kestäviä ratkaisuja korkeakoulujen etulinjassa. Näiden ratkaisujen rakentamiseen tarvitaan jokaista humakilaista”.

Edellisten lisäksi kestävän kehityksen kokonaisuuteen liittyy vuosittainen hiilijalanjäljen laskenta, jonka kautta Humak pyrkii vähentämään omaa ilmastokuormaansa. Blogisarjassa tuomme myös esille laskennan perusteita ja Humakin hiilijalanjäljen kehittymistä.

Blogisarjan kirjoittajina ovat Humakin kestävän kehityksen työstä vastaava koulutusjohtaja Timo Parkkola, koulutusjohtaja Päivi Marjanen, palvelujohtaja Anna Mattila, hallintopäällikkö Titta Pohjanmäki, hallinnon suunnittelija Johanna Henriksson sekä HR-asiantuntija Mari Eloniemi.

Kestävän kehityksen keskiviikko -banneri, jossa graafinen piirros ylöspäin menevista kolmesta pallosta, joilla pitkä nauha.

Blogeja ilmestyy noin kerran viikossa keskiviikkoisin klo 9 toukokuulle 2022 saakka. Ensimmäisessä osassa avaamme kestävän kehityksen lähtökohtia ja minkälaisia ajatuksia aihe herättää Humakin henkilöstössä.

Kevään aikataulu ja aiheet

• 6.4. osa 1: Kohti kestävämpää ja vastuullisempaa Humakia (Timo Parkkola, Titta Pohjanmäki, Johanna Henriksson)
• 13.4. osa 2: Hiilineutraalia Humakia rakentamassa (Titta Pohjanmäki, Johanna Henriksson)
• 20.4. osa 3: TKI-työ kestävän maailman rakentajana (Timo Parkkola)
• 27.4. osa 4: Kestävä kehitys uudistuvissa opetussuunnitelmissa (Päivi Marjanen)
• 11.5. osa 5: Henkilöstö kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäjänä (Anna Mattila)
• 18.5. osa 6: Liiku maailman ympäri -kampanja (Mari Eloniemi)

Linkit blogikirjoituksiin päivitetään yllä olevaan aikatauluun sitä mukaa kuin niitä julkaistaan.

Lue Humakin aiempia uutisjuttuja liittyen kestävään kehitykseen

Arene ry: Ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset vahvistavat yhdessä kestävän kehityksen kädenjälkeään – Yhteistyön pohjana ammattikorkeakoulujen kehittämä hiilijalanjälkilaskuri

Sustainable Film Production with Ecological Production Plan

The Many Dimensions of Sustainable Development: Ecological, Economic, Social, and Cultural