Katri Kaalikoski & Hanna Kiuru (toim.) Humak: Towards a more humane world

Lataa PDF
Valkoinen pilkullinen lintu seisoo.

Katri Kaalikoski & Hanna Kiuru (toim.)

Humak: Towards a more humane world

Humak: Towards a more humane world -artikkelikokoelma esittelee Humanistista ammattikorkeakoulua (Humak), sen toimintaa ja erityisosaamista. Tavoitteemme on paitsi tehdä Humak lukijalle tutuksi, myös kiinnostavaksi korkeakoulukumppaniksi koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) saralla vahvuusalojemme kansallisissa ja kansainvälisissä työelämäverkostoissa. Toivomme, että teoksen artikkelit välittävät osaamisemme ja innostuksemme sekä avaavat uusia ja raikkaita näkökulmia toiminta-alojemme kehittämiseen.

Artikkelikokoelman jäsennys perustuu Humakin uuteen strategiaan, joka ulottuu vuodesta 2021 vuoteen 2030. Strategian ydin on osaamisen vahvistaminen vahvuusaloilla ja niiden mukaisissa osaamiskärjissä. Osaamiskärkiin sisältyvän koulutuksen, TKI- toiminnan ja muun palvelutoiminnan avulla Humak tuottaa sellaista uutta osaamista, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Osaamisen vahvistaminen tarkoittaa myös koko Humakin korkeakouluyhteisön ja jokaisen yhteisöön kuuluvan humakilaisen oman osaamisen vahvistamista.

Korkeakouluilla on suuri vastuu tulevassa työelämässä tarvittavan inhimillisen pääoman, osaamisen, luomisesta ja kehittämisestä. Siksi niiden on toimintaansa suunnatessaan kiinnitettävä erityistä huomiota yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja megatrendeihin. Kestävyys, digitalisaatio, globalisaatio ja yhteiskunnallinen polarisaatio ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat myös Humakin strategian taustalla. Missiona on rakentaa yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja kumppaneiden kanssa inhimillistä yksilön ja yhteisöjen tarpeet huomioivaa maailmaa.

Humak: Towards a more humane world -artikkelikokoelman kirjoittajiksi on kutsuttu johdon edustajien lisäksi vahvuusalojen yliopettajat, joiden tehtävään liittyy strategian mukaisten osaamiskärkien sisällöllinen suuntaaminen koulutuksen, TKI- toiminnan ja muun palvelutoiminnan kehittämiseksi.

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/09/humak-towards-more-humane-world-2022-final.pdf


Sisällys

Katri Kaalikoski & Hanna Kiuru
Introduction

Jukka Määttä
Chapter 1: The mission of Humak University of Applied Sciences

Päivi Marjanen
Chapter 2: Coaching pedagogy and the pedagogical model

Laura Päiviö-Häkämies & Pekka Vartiainen
Chapter 3: The focus area of Arts and Cultural Management

Laura Päiviö-Häkämies
3.1 Creativity and business. Humak’s key competence area: Entrepreneurship and the Creative Economy

Pekka Vartiainen
3.2 The fleeting stations of the creative industries: the skill and science of arts and cultural management

Tytti Luoma
Chapter 4: The focus area of Interpreting and Linguistic Accessibility

Tytti Luoma
4.1 Humak’s interpreter and communication expert training

Anu Järvensivu, Merja Kylmäkoski, Tarja Nyman & Anita Saaranen-Kauppinen
Chapter 5: The focus area of Community Education

Tarja Nyman
5.1 NGO Work

Merja Kylmäkoski
5.2 Youth Work

Anita Saaranen-Kauppinen
5.3 Adventure and Outdoor Education 

Anu Järvensivu
5.4 Workplace Development 

Authors and editors


Katri Kaalikoski & Hanna Kiuru (eds.)
Humak: Towards a more humane world

ISBN 978-952-456-422-9 (printed)
ISBN 978-952-456-423-6 (online)
ISSN 2343-0664 (printed)

ISSN 2343-0672 (online) 

Humak University of Applied Sciences Publications, 145.
© Humak University of Applied Sciences, 2022, Helsinki