Humakin bLogikirja

Lataa PDF

Humakin bLogikirja kokoaa yhteen Humakin hankkeissa kirjoitettuja blogikirjoituksia. Julkaisu kertoo hankkeiden eri vaiheista ja tapahtumista hankkeen tulosten taustalla. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain kymmeniä erillisrahoitteisia hankkeita, joilla ammattikorkeakoulu osallistuu työelämän kehittämiseen. Tämä julkaisun artikkeleissa kurkistetaan suoraan tutkimus- ja kehittämistyön toimintaan ja ne antavat kuvan hanketyön arjesta.

Humakin bLogikirja täydentää virallisista hankeraporteista saatavaa tietoa. Hankkeissa saatu uusi tieto on avoimesti kaikkien saatavilla jo hankkeiden käynnissä ollessa. Julkaisussa esiin pääsevät yksittäisetkin kohtaamiset kohderyhmän kanssa, arvokkaat kokemukset siitä, kun aina kaikki ei suju suunnitellusti ja kerrotaan Ahaa!-elämyksistä hankkeen matkan varrelta.

Mikko Äärynen (toim.)
Humakin bLogikirja

ISBN 978-952-456-320-8 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 70.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018