… ja sitten saapui korona – Kulttuurituotanto uuden ajan kynnyksellä

Lataa PDF

Pekka Vartianen (toim.)
… ja sitten saapui korona
– Kulttuurituotanto uuden ajan kynnyksellä


Artikkelikokoelmassa ei käsitellä koronavirus-epidemian vaikutuksia kulttuurialalla. Mutta kaikkien teokseen kirjoitettujen tekstien yhtenä yhteisenä nimittäjänä on tuo Suomea ja koko maailmaa alkuvuodesta 2020 piiskannut ”pirulainen”, kuten tasavallan presidentti kyseistä kutsumatonta vierailijaa nimitti. Teksteistä löytyy viittauksia koronaan, tekstit on laadittu epidemian aikana ja niistä huokuu tietoisuus uudesta ajasta, joka on kohta koittava, kun paluu johonkin, jota voimme kutsua normaaliksi taas alkaa.

Teksteissä ollaan näin uuden ajan kynnyksellä, josta katse on suunnattu kulttuurialan menneisiin, vasta eilisiin toimintatapoihin samalla, kun näkymiä hamutaan jo kohti tulevaa.

Artikkeleiden kirjoittajat ovat Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kulttuurituotannon ylempää tutkintoa (YAMK) suorittavat opiskelijat. Kirjoittajien taustalta löytyy vankka työkokemus kulttuurialan kentällä. Jatko-opinnoissa heillä on ollut mahdollisuus hyödyntää ammatillista osaamistaan ja jalostaa sitä edelleen alaa kehittävien opintojen puitteissa. Näistä keskeisimpiä ovat tutkintoon sisältyvät opinnäytetyöopinnot, joissa työelämän käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään tutkimuksellisesti. Vuosien myötä Humakin kulttuurituotannon ylemmässä tutkinnossa valmistuneet sadat kehittämistyöt ovat muokanneet ja uudistaneet kulttuurialaa perinpohjin.

Kokoelman artikkeleiden taustamateriaalia ovat kirjoittajien osana tutkintoa laatimat kehittämistyöt. Teksteissä näkökulma on rajatumpi, mutta kulttuurituotannon alan isot kysymykset ja kehitysnäkymät tulevat kyllä ilmi. Siten niissä pohdiskellaan digitalisaation asemaa museoissa tehtävässä työssä, viestinnän strategista merkitystä niin organisaatioiden kuin alalle koulutettavien tuottajien ammatillisissa valmiuksissa tai orkesterimuusikon muuttuvaa toimenkuvaa asiakaslähtöisyyden paineessa. Kansalaisten ja asiakkaiden osallistaminen ja yhteiskehittäminen on niin ikään tänään luonteva osa kuntien, kaupunkien tai yritysten toimintaa, puhumattakaan festivaalituotannon nykytrendeistä. Alan tulevaisuutta hahmoteltaessa kysymys taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisesta asemasta ja toimijoiden vastuullisesta roolista tässä nousee aina ja yhä uudestaan esille.

Eilen saapui korona ja on täällä edelleen. Mutta ehkä jo huomenna vieraaksemme kynnykselle ilmaantuu jotakin muuta, joka yhtälailla vaatii ja saa huomiomme.

Voit lukea julkaisun tästä.


ISBN 978-952-456-381-9 (painettu)
ISBN 978-952-456-382-6 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 111.
Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu & tekijät 2020