Järjestöt eMessissä – koulutusopas verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamisesta

Lataa PDF

Järjestöt eMessissä -koulutusmateriaali on tarkoitettu tueksi eMessi-toiminnan eli verkkovälitteisen vertaismentoroinnin toteuttamiseen erityisesti järjestöalalla. Pekka Kaunismaan ja Minna Rajalinin kirjoittama opas julkistetaan tänään Jyväskylässä pudettävässä eMessi2 -loppuseminaarissa, jonka aiheena on verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyön tukena.

Järjestöt eMessissä -aineiston taustalla olevat mentoroinnit toteutettiin Työsuojelurahaston rahoittamassa Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyön tueksi (eMessi2) -hankkeessa, joka päättyy marraskuussa 2015.

Vertaismentorointi

Järjestöt eMessissä -oppaaseen kehitetyn vertaismentoroinnin tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen yhteisen dialogin ja reflektion avulla. Vaikka aineistoon liittyvä tapaamisrunko rakentuu järjestöjen työntekijöille suunnattujen vertaismentorointiprosessien havaintoihin ja kokemuksiin, voidaan oppaan esittelemiä mentorointimenetelmiä hyödyntää muillakin aloilla.

Oppaassa esitetty materiaali on esimerkinomaista, sillä jokainen eMessi-prosessi muotoutuu omanlaisekseen ryhmän jäsenten omasta mielenkiinnosta ja tarpeista lähtien.

Mentorointiprosessin aikana käydyt keskustelut käsittelivät laajasti työn tekemistä ja työhyvinvointia eri näkökulmista tarkastellen.

Työhyvinvointi ja mentorointi

Järjestöt eMessissä -koulutusmateriaali soveltuu henkilöille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneet työhyvinvoinnin ja mentoroinnin kehittämisestä organisaatiossaan tai toimivat työhyvinvointia edistävissä toiminnoissa. Opas esittelee aihealueen keskeiset käsitteet ja kuvaa käytännönläheisesti vertaismentoroinnin eri vaiheet ja pelisäännöt eikä unohda prosessiin liittyviä arkojakaan aiheita.

Järjestöt eMessissä.
Järjestöt eMessissä teoksen kuvitusta. Kuva: Marika Korpela, Qem

Kehittämistyöhön osallistuneet kumppanit

– Haluamme kiittää hankkeessa mukana olleita kumppaneita. Ilman heidän aktiivista panosta ja Työsuojelurahaston antamaa tukea vertaismentoroinnin kehittäminen ei olisi ollut mahdollista, hankkeessa mukana olleet Humakin Pekka Kaunismaa ja Minna Rajalin toteavat.

Hankkeessa olivat mukana Suomen 4H liitto, Omaishoitajat ja läheiset -liitto, TEHY, Keski-Suomen työpajayhdistys sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki. Ryhmien jäsenet olivat näiden organisaatioiden työntekijöitä ja näiden paikallisyhdistyksistä, työpajoista ja verkostoista. Osallistujat ovat antaneet luvan havainnoida ja tallentaa keskusteluja menetelmien kehittämiseksi, mutta oppaassa eMessi -kokemuksia kuvataan yleisellä tasolla niin, ettei yksittäistä työyhteisöä tai työntekijää voida yhdistää niihin.