Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä

Lataa PDF

Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä.

Mira Roine & Eeva Sinisalo-Juha (toim.)
Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä

Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä -julkaisussa kuvataan järjestöjen työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa, jonka Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ohjelman kohderyhmänä olivat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky oli jollain tapaa heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Kehittämisohjelmaa koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry, ja sen puitteissa toteutettiin 20 osahanketta. Tässä julkaisussa esitellään näistä 11 osahankkeen toimintaa ja tuloksia niin hanketoimijoiden omasta kuin myös yhteisöjen ja työelämän kehittämiseen perehtyneiden asiantuntijoiden näkökulmasta. Humanistisen ammattikorkeakoulun ja hanketyöhön osallistuneiden vuoropuhelu rakentaakin kiintoisan kehyksen järjestöjen mahdollisuuksista olla mukana ihmisten arjessa, tukemassa ja edistämässä toimintakykyisyyttä.

Julkaisu tarjoaa lukijalleen ajankohtaisen katsauksen järjestöjen ihmislähtöiseen ja kunnioittavaan työhön yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin järjestöjen roolia ihmisten arjessa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on ylipäätään saada yhteys ihmisiin ja löytää yksilöllisiä väyliä kohti ihmisen oman toimintakyvyn vahvistumista.

Voit lukea julkaisun tästä: Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä.


Sisällysluettelo:

Mira Roine & Päivi Rainó: Johdanto

Olli Sillanpää, Essi Katila & Tiina Rättilä: Toimintakyvyn tukeminen kulttuurisensitiivisellä työotteella – havaintoja Valomo-valmennuksesta

Johanna Laine: Pitkään työelämästä poissaolleiden espoolaisten toimintakyky kuntoon ilon voimalla

Erja Anttonen: Kommenttipuheenvuoro: Tulla näkyväksi ja nähdyksi ainutlaatuisena omana itsenään

Kimmo Sainio & Pekka Anttila: Erään valokuvausryhmän tarina

Vappu Lasarov: ”Tehään sitä hommaa silleen yhteisesti ja tehään sitä ruoka yhteisesti”

Pekka Kaunismaa: Kommenttipuheenvuoro: Kansalaistoiminnan vaikutukset syntyvät toiminnasta ja kohtaamisesta

Kati Männynsalo: Aulis – apua mielenterveyskuntoutujan arkeen 2017–2020

Jonna Luostarinen: Tahdotko?

Outi Vuolle: Matalan kynnyksen pajatoiminnan ja yksilöohjauksen vaikuttavuus ja merkityksellisyys sekä muutos kohti digitaalista

Jenni Hernelahti: Kommenttipuheenvuoro: Pimeydestä valoon toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden avulla

Lea Jokela ja Kirsi Nieminen: Aivojen toimintakyky on osa työkykyä

Emma Andersson: Työikäisten syöpään sairastuneiden haasteita sanoissa ja luvuissa

Sikke Leinikki: Kommenttipuheenvuoro: Järjestöjen mahdollisuuksista toimintakyvyn tukemisessa

Johanna Toivola: Verkkopuntarilla tukea toimintakykyyn ja pysyviin elintapamuutoksiin

Leena Nieminen: Työikäisten nivelterveys kuntoon

Tarja Nyman: Kommenttipuheenvuoro: Hankkeilla vaikuttavaa, terveyttä ja toimintakykyä edistävää itsestä huolehtimista

Saana Kalliokoski: Ulkopuolisuus työelämästä ja koulutuksesta 56

Eeva Sinisalo-Juha: ”Jokaisella tulisi olla joku, joka uskoo ja kannustaa” Järjestöjen mahdollisuudet nuorten kokeman yksinäisyyden selättämisessä

Alix Helfer, Virvatuli Uusimäki & Tuuli Pitkänen: Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa

Merja Kylmäkoski: Ammattikorkeakouluopiskelijat järjestöjen tulevaisuustyön resurssina

Päivi Rainó: Epilogi


Mira Roine & Eeva Sinisalo-Juha (toim.)

Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä

ISBN 978-952-456-396-3
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 121.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021, Helsinki
Taitto: Emilia Reponen