Kimmo Lind ja Pekka Kaunismaa (toim.) Järjestöt valokeilassa

Lataa PDF
Piirroshahmo, joka puhaltaa erikokoisia, värikkäitä saippuakuplia.

Kimmo Lind ja Pekka Kaunismaa (toim.) 

Järjestöt valokeilassa

Järjestöt organisaatioina, toimijoina ja tutkimuskohteina

Järjestöihin kuulutaan, niissä toimitaan yhdessä yhteisten etujen vuoksi, harrastetaan, urheillaan, edistetään asioita ja vaikutetaan.

Järjestöillä on omintakeisia juridisia, hallinnollisia ja taloudellisia piirteitä. Niiden luonne kansalaisten toiminnan areenana on erityinen. Niillä on erityispiirteitä palvelujen tuottajana. Yhteiskunnallisina vaikuttajina ja demokraattisen yhteiskunnan rakenne-elementteinä ne ovat korvaamattomia.

Järjestöt valokeilassa -kirja antaa yleiskatsauksellisia ja syveneviä jäsennyksiä järjestöjen piirteisiin. Alkupuolen artikkelit tarkastelevat järjestöjen keskeisiä piirteitä organisaatioina ja toiminnan areenoina. Kirjan jälkipuolella kysytään, mitä järjestöistä tiedetään ja mistä näkökulmista.

Kirja on tarkoitettu järjestöalan ammattilaisille, luottamushenkilöille, järjestöalaa opiskeleville sekä kaikille järjestöalan kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille. Kirja on tarkoitettu myös kansalaisyhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Kimmo Lind & Pekka Kaunismaa (toim.): Järjestöt valokeilassa: Järjestöt organisaatioina, toimijoina ja tutkimuskohteina.


ISBN 978-952-456-412-0 (painettu)
ISBN 978-952-456-413-7 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 136. 

© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2022, Helsinki


Sisällys:

Kimmo Lind & Pekka Kaunismaa: Järjestöt valokeilaan

Osa 1. Järjestöt toimintana ja organisaationa
Pekka Kaunismaa: Järjestöjen yhteiskunnalliset tehtävät
Juha Iso-Aho: Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoiset järjestöissä
Eeva Mäntylä: Hankkeet järjestöissä – haasteita, mahdollisuuksia ja välttämättömyyksiä
Hanna Laitinen ja Pauliina Parhiala: Järjestöt ja kansainvälisyys
Kimmo Lind: Johtaminen järjestöissä
Hanna Laitinen: Palkkatyö järjestöissä
Sanna Lukkarinen: Kurkistus sektoreiden välisen raja-aidan raosta järjestötalouteen

Osa 2. Tieto ja tutkimus järjestöistä
Pekka Kaunismaa: Järjestöt tiedon ja tutkimuksen kohteina
Kimmo Lind: Suomalaisten järjestöjen poliittis-rakenteellisten ominaispiirteiden tutkimus
Pekka Kaunismaa: Liberaali kansalaisyhteiskunta ja sosiaalinen pääoma
Kimmo Lind: Järjestöt hyvinvoinnin tuottajina
Kimmo Lind: Järjestöjen hybridisaatio


Kuuntele Järjestöt valokeilassa -podcast

Kuuntele tekijöiden kolmiosainen podcast-sarja Järjestöt valokeilassa. Jaksojen aiheina ovat vapaaehtoistoiminta, järjestöjohtaminen sekä järjestöautonomia. Lue lisää verkkosivuiltamme:

Oletko jo kuunnellut Järjestöt valokeilassa podcastin?