Kävisikö kulttuuri? Kulttuurituottajuus ja kulttuurin yleisöt

Lataa PDF

Kulttuurituottaja työskentelee taiteen ja taiteilijoiden palveluksessa, mutta toimii myös luovaa osaamista välittävänä ammattilaisena esimerkiksi matkailun ja sote-alan ympäristöissä. Kulttuurituottajaa kiinnostavat myös kulttuurin ja taiteen yleisöt, niiden osallistaminen sekä uusien yleisöjen tavoittaminen.

Kirjassa tarkastellaan kulttuurituottajan ammatin ja sen toimintaympäristön muutoksia viime vuosikymmeninä ja juuri nyt. Muutokset liittyvät kiinteästi yhteiskunnan yleisiin kehitystrendeihin.

Julkisen sektorin ohjauksessa toteutetun taidetoiminnan lisäksi kulttuurituotanto on yhä tiiviimmin myös osa markkinataloutta. Tämän myötä kulttuurituottajuudelta odotetaan panosta myös muiden toimialojen, kuten matkailun kehittämiseen.

 

 

Juha Iso-Aho & Pekka Vartiainen (toim.) Kävisikö kulttuuri? Kultuurituottajuus ja kulttuurin yleisöt. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 15, Helsinki 2015. ISBN 978-952-456-230-0 (painettu), ISBN 978-952-456-231-7 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)