Aino Tormulainen (toim.) Kompassi Osaamiskeskus Kentaurin matkaan

Lataa PDF
Kentaurin logo.

Aino Tormulainen (toim.)

Kompassi Osaamiskeskus Kentaurin matkaan

Käsitteitä ja suuntia nuorisoalan järjestöjen tutkimukseen, tilannekuvaan ja vaikuttavuuteen 

”Kompassi Kentaurin matkaan” on nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin ensimmäinen käsitteisiin ja tutkimuskehykseen liittyviä keskusteluja ja aiempaa tutkimusta yhteen kokoava julkaisu, jonka tavoitteena nimensä mukaisesti on ohjata osaamiskeskusta matkallaan yhteiseen suuntaan. 

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu HumakOpintokeskus SivisSuomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT. 

Julkaisussa pohditaan harrastamisen moniulotteista käsitettä. Samalla käsitellään siitä ja järjestöosallisuudesta tehtyä kotimaista tutkimusta. Järjestöjen ja etenkin nuorisoalan järjestöjen muuttuvat toimintaympäristöt ovat käsittelyssä, samoin kuin järjestön ja nuorisojärjestön käsitteet. Kentaurin toimeksiannon mukaisesti myös nuoruuden aikaisen kasvun, osallisuuden ja järjestön toiminnan vaikutuksen käsitteitä avataan. 

Tämän julkaisun koostamisen tarve nousi Kentaurin tutkijoilta. Heille selvisi jo heti alussa, että yhteisesti käytetyt käsitteet eivät tarkoitakaan kaikille samaa asiaa. Käsitteiden määrittely onkin tuntunut erityisen tarpeelliselta. Julkaisu on tarkoitettu Kentaurissa työskentelevien lisäksi laajasti alan toimijoille, niin opiskelijoille, kouluttajille, järjestötoimijoille kuin tutkijoillekin.  

Julkaisu ja määritelmät varmasti myös herättävät keskustelua. Tämä on tärkeää, jotta käytettävät käsitteet myös kuvaisivat sitä todellisuutta, jossa järjestötyötä tehdään. Tervetuloa mukaamme pohtimaan! 

Voit lukea julkaisun tästä.

Osaamiskeskus Kentaurin verkkosivut: https://kentauri.fi/ 

 


Sisällys:

Aino Tormulainen: Mitä tarkoittaa harrastus 

Aino Tormulainen: Kirjallisuuskatsaus nuorten harrastamisesta ja järjestöosallistumisesta 

Eeva Sinisalo-Juha: Linkitystä nuorisotyö – nuorisojärjestö – nuorisotoiminta

Pekka Kaunismaa: Järjestöt ja nuorisojärjestöt – mitä ne ovat ja mitä ne tekevät?

Aino Tormulainen: Nuorisojärjestön käsite käsitesopassa

Kimmo Lind: Pärekattotalkoista aikapankkiin – lyhyt katsaus epämuodollisen kansalaistoiminnan eräisiin käsitteisiin

Eeva Sinisalo-Juha: Nuoren kasvun ja toimijuuden kehittyminen

Eeva Sinisalo-Juha & Aino Tormulainen: Osallisuus

Marion Fields: Vaikuttavuus

Aino Tormulainen: Tutkimassa nuortenharrastus- ja kansalaistoimintaa


Aino Tormulainen (toim.):
Kompassi osaamiskeskus Kentaurin matkaan.
Käsitteitä ja suuntia nuorisoalan järjestöjen tutkimukseen, tilannekuvaan ja vaikuttavuuteen

ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-398-7 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 122.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021, Helsinki
Taitto: Emilia Reponen