Kotimaisten tv-ohjelmien tekstitysvelvoite ja suoratekstityksen haasteet

Lataa PDF

Päivi Rainò & Sami Virtanen

Kotimaisten tv-ohjelmien tekstitysvelvoite ja suoratekstityksen haasteet

ISBN: 978-952-456-411-3
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 135. 

© Tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Helsinki, 2022.