KUVITTELE – KÄYTÄ MIELIKUVAA

Lataa PDF

Marjukka Nisulan artikkelissa pohditaan kuvittelukyvyn merkitystä tulkkauksessa. Kirjoittaja kuvaa viitottujen kielten visuaalisuutta ja siihen liittyviä kieliopillisia elementtejä.

Kirjoittajan mukaan ns. kokijanäkökulman tuottaminen viittomakieliseen tulkkeeseen helpottuu kun tulkki aktiivisesti luo mielikuvia tulkattavasta asiasta ja hyödyntää mielikuvaa myös tulkkeessa. Kuvittelukyky antaa
kielenkäyttäjille mahdollisuuden muodostaa kuvia myös abstrakteista ilmiöistä.

Artikkelin loppuosassa kuvataan, kuinka mielikuvan ja mielikuvituksen käyttöä voi opettaa tulkkiopiskelijoille.