Kylät ja koulut – Kylätoiminnan ja oppilaitosten yhteistyön ja kansalaisvaikuttamisen kehittäminen maaseudulla

Lataa PDF

Jarmo Röksä & Mikko Äärynen (toim.)

Kylät ja koulut – Kylätoiminnan ja oppilaitosten yhteistyön ja kansalaisvaikuttamisen kehittäminen maaseudulla


Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Kylätoiminnan ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen maaseutualueilla (työnimenä Kylät ja koulut) -hankkeen tavoitteena oli edistää maaseudun elinvoimaisuutta mahdollistamalla ihmisten osallisuutta ja kehittämällä lähidemokratiaa koulujen ja niiden lähiympäristöjen kanssa tehtyjen kokeilujen avulla. Hankkeessa toteutettujen kokeilujen avulla luotiin monistettava malli lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistämiseksi. Vaikka hanke on toteutettu maaseutuympäristössä, voidaan aktiivisen kansalaisen ajokorttia soveltaa myös kaupunkikouluissa.

Voit lukea julkaisun tästä.

ISBN 978-952-456-372-7 (painettu)
ISBN 978-952-456-373-4 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 106.

© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2020, Turku

Kylät ja koulut -hankkeen rahoittajien lgoot.