Luot sie? – kohti monialaista yhteistyötä

Lataa PDF

Mitä saadaan, kun saman hankkeen piiriin laitetaan kunta, luovan alan yrittäjä, yritysasiakas ja korkeakouluopiskelija? Voiko kehittäminen olla oikeasti hyödyllistä ja osallistujille antoisaa? Luot sie? – uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa -hankkeen loppujulkaisussa tarkastellaan vastauksia muun muassa näitä kysymyksiä.

Koko hankkeen tarpeellisuuden taustalla on laajempi yhteiskunnallinen ja alueellinen muutos: siirtyminen teollisuudesta kohti palvelualoja ja aineettoman pääoman merkityksen korostuminen. Maailman muutokset heijastuvat myös maakuntatasolle. Taloudellista kasvua ei löydy Itä-Suomessakaan vain metsistä ja maan alta, joten katse on käännettävä ihmisiin. Luovuus, yhdessä toimiminen ja ennalta arvaamattomat osaamisyhdistelmät ovat avainasemassa tässä. Uskallus, pelko ja tietämättömyys – näihin sanoihin voi tiivistää havaitsemiamme ongelmia. Mistä löydän oikeat ihmiset ja kuinka uskallan ottaa seuraavan askeleen? Tässä julkaisussa esittelemme erilaisia yhteistyökumppaneita ja ratkaisuehdotuksia.

Luotsie-hanke toteutettiin kahdessa osassa Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun toteuttamana Etelä-Karjalan alueella vuosien 2015-2017 aikana. Tämä loppujulkaisu esittelee monialaisen yhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia maakuntatasolla.

Julkaisu on jaoteltu hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista käsin:

  1. LUOVAN ALAN OSAAJAT: Ideoijat ja uuden luojat. Mitä heiltä opimme ja mitä uutta loimme?
  2. ASIAKKAAT: Mahdollistajat. Keitä he ovat ja mistä heidät löytää?
  3. KUNTA: Hallinnoijat. Voiko kehittäminen ja byrokratia olla luovaa?
  4. OPISKELIJAT JA OPPILAITOKSET: Tuoreet ajatukset ja tulevaisuus. Miten saada jalka työelämään ja toisaalta löytää uudet kyvyt?

”On ollut hienoa huomata kuinka isoa joukkoa yksi hanke on voinut koskettaa. Yhteistyön ja avoimuuden voima esittäytyi tämän hankkeen kautta toivottavasti kaikille osallistuneille. Hanke päättyy, mutta kaikki nyt aloitetut polut jatkavat omillaan tulevaisuudessa. Luotsie-hankkeessa uudet asiat syntyivät tuomalla yhteen jo olemassa olevaa. Polkujen syntymisistä ja etenemisistä opimme matkan varrella asioita joita me kaikki hankkeessa työskennelleet haluamme tässä julkaisussa jakaa.” projektipäällikkö Heini Kähkönen kertoo.

Luotsie -hanketta toteuttivat yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak TKI-Etelä-Karjala) ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin Etelä-Karjalan liiton osarahoittamana 1.9.2015–30.4.2016. Toista Luotsie+ -vaihetta osarahoitti Euroopan aluekehitysrahasto ja se kesti 1.5.2016–28.2.2017.

Heini Kähkönen (toim.) Luotsie? – Kohti monialaista yhteistyötä. Uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa
ISBN 978-952-456-264-5 (painettu), ISBN 978-952-456-265-2 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu), Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 34.