Luovat alat + metalli- ja meriteollisuus

Lataa PDF

Kaleidoskooppi-hankkeessa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla voidaan lisätä kulttuurin ja luovuusosaamisen hyödyntämistä meri- ja metalliteollisuudessa. Meriteollisuuden näkökulmasta tavoitteena oli löytää uusia innovaatioita. Luovien alojen toimijoille hanke tarjosi uusia ansaintamahdollisuuksia.

Julkaisu esittelee Kaleidoskoopissa syntyneitä ideoita ja toteutuksia.  Se kertoo miten järjestettiin useita seminaareja, työpajoja ja opiskelijakilpailuja edistämään alojen välistä tiedon ja taidon vaihtoa. Kuinka käytännön yhteistyökokeiluja toteutettiin pilottiprojektien muodossa.

Projektien vauhdittamiseksi lanseerattiin kulttuurituottajasta jalostettu projektituottajan toimenkuva, jonka tarkoituksena oli aktiivisesti etsiä yhteistyöhön sopivia tahoja ja yhdistää niitä.

Kaleidoskooppi-hanke oli osa opetus- ja kultuuriminesteriön ESR-osarahoitteista Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaa. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Kaleidoskoopin osatoteuttajat olivat: Prizztech Oy, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Sovelletun mekaniikan laitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Porin Yliopistokeskus/TTY, Turun ammattikorkeakoulu.

Humanistinen ammattikorkeakoulu oli hankkeen hallinnoijana.