Luovien työelämässä – Luova osaaminen yritysten toimintaa kehittämässä

Lataa PDF
Lookout-hankkeen logo.

Toimittaneet Eeva Oksala, Sanna Pekkinen ja Anton Schalin 

Luovien työelämässä 

Luova osaaminen yritysten toimintaa kehittämässä

Tämän julkaisun tavoitteena on koota yhteen Lookout – osaamisen uudet suunnat: täsmävalmennus luovan alan ammattilaisten koronakriisistä selviytymiseen -hankkeessa syntyneitä ajatuksia, oppeja ja kehittämisajatuksia luovan alan osaamisesta ja sen hyödyntämisestä eri toimialoilla. Julkaisu on tarkoitettu jo luovilla aloilla työskenteleville ja alan kouluttajille, alaa opiskeleville tai alalta valmistuneille sekä yrityksille, jotka pohtivat yhteistyötä luovan alan osaajien kanssa. Toivoisimme, että julkaisu tavoittaisi oppilaitosten uraohjaajat ja opot, jotka työssään kohtaavat luovien alojen opiskelijoita ja etsivät yhdessä heidän kanssaan uusia urapolkuja ja työllistymismahdollisuuksia. Julkaisun tavoitteena on kannustaa opiskelijoita ja vastavalmistuneita katsomaan omaa osaamista laajemmasta perspektiivistä ja tarjoamaan omaa osaamistaan laajemmin yhteiskunnan eri toimialojen käyttöön. 

Julkaisun kirjoittajat ovat asiantuntijoita Gradian taideteollisuus-, media- ja kuva-aloilta, tekstiili-, muoti- ja musiikkialoilta, Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelmasta sekä Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta, Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiikan koulutusohjelmasta sekä Humakin kulttuurituotannon vahvuusalalta. Kirjoittajilla on pitkä asiantuntemus luovien alojen kouluttajina sekä yhteinen jaettu kokemus Lookout-hanketyöstä. 

Kiitokset julkaisun kanssatoimittajille Eeva Oksalalle (JAMK) ja Anton Schalinille (JYU) tekstien työstämisestä julkaisukuntoon sekä Humakin viestinnän suunnittelija Emilia Reposelle julkaisun taittamisesta. 

Toivottavasti eri oppilaitoksissa työskentelevien asiantuntijoiden välinen yhteistyö ja jaetut kokemukset välittyvät lukijoille tekstien kautta. Yhteinen pohdinta luovuudesta, luovan alan osaamisesta ja sen erityispiirteistä on ollut antoisaa ja inspiroivaa. Hankeyhteistyö yhteisten tavoitteiden täyttämiseksi on niin ikään synnyttänyt paljon uutta osaamista, uusia ajatuksia ja jaettua asiantuntijuutta, jonka parissa haluamme jatkossakin työskennellä yhdessä. Toivomme Lookout-hankkeen olevan vasta alkua yhdessä tekemiselle!

Voit lukea julkaisun tästä.

Linkki: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2023/03/luovien-tyoelamassa-lookout-2023-humak.pdf


ISBN 978-952-456-434-2
ISBN 978-952-456-435-9 (verkko)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 155
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2023, Helsinki