Mätäs metäs – Kulttuuri- ja metsäalan rajapinnoilta hyvinvointi- ja matkailupalveluiden tuotteistamiseen

Lataa PDF

Metsä on lähellä suomalaisen sydäntä

Metsä on osa kollektiivista muistiamme. Suomalaiset ovat nimenneet metsän sekä parhaaksi paikaksi rentoutumseen että lempiluontokohteekseen. Metsästä on saatu elanto ja siellä on virkistäydytty. Metsä on myyttinen osa Suomea ja suomalaisuutta.

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Metsähallitus toteuttivat vuonna 2014 hankkeen, jossa tuotettiin kulttuuri- ja taide-elämyksiä osaksi luontokokemuksia. Hankkeessa kehitettiin matkailualan tarpeisiin uusia palveluita ja pyrittiin tekemään luontopalveluista entistä houkuttelevampi aiempaa useammalle.

Taide ja kulttuuri suomalaisessa metsässä

Mätäs metäs -projekti vei taiteen ja kulttuurin keskelle suomalaista metsämaisemaa. Kuvien ja tekstien avulla ihmisten luontokokemuksesta kehittyi peli ja kilpailu, jonka sisällöt välittyivät mobiiliteknologian ja verkon avulla kaikkialle. Yhteistä kulttuuriperintöä ja yksityistä luontosuhdetta yhdistämällä syntyi dialogi, jonka merkitys kaikuu kauas.

Mätäs metäs toteutettiin Evon, Kylmäluoman ja Napapiirin alueilla. Kirjassa esitellään suomalaisia luontoon liittyviä kaikkien tuntemia taideteoksia – maalauksia ja tekstejä – sekä Mätäs metäs-kisaan osallistuneiden tavallisten ihmisten tulkintoja näistä taideteoksista.

Mätäs metäs -hankkeen yhteisöllisesti tuotettuihin kuviin sekä kaikkiin taideteoksiin voi tutustua edelleen osoitteessa www.matasmetas.fi.

Mätäs metäs – Kulttuuri- ja metsäalan rajapinnoilta hyvinvointi- ja matkailupalveluiden tuotteistamiseen

With an Appendix in English. Nina Luostarinen & Pekka Vartiainen (toim.). Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 14, Helsinki 2015. ISBN 978-952-456-229-4 (verkko), ISBN 978-952-456-228-7 (painettu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)