Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä

Lataa PDF

Media on pirstaloitunut. Mediat kilpailevat ajastamme ja käytämme suuren osan päivässä joko kuluttaen mediaa tai luoden siihen itse sisältöjä. Median murroksesta meistä kaikista on tullut tiedon levittäjiä, mutta ennenkaikkea myös sisällönluojia. Sosiaalinen media, uudet viestimet ja palvelut sekä ns. vastamedia luovat tarvetta mediakasvatukselle. Ei vain nuoret, mutta myös aikuiset kaipaisivat välineitä median ymmärtämiseen ja esimerkiksi siihen, kuinka voi kriittisesti arvioida eri medioiden ja välitettyjen sisältöjen luotettavuutta.

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, koulussa, nuorisotyössä, kirjastoissa ja media-alalla

Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä esittelee Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 toteutetun Toiminnallisen mediakasvatuksen erikoistumisopintoihin osallistuneiden ammattilaisten kirjoituksia mediakasvatuksesta.

Erikoistumisopintoihin osallistuneet edustivat laajasti eri ammattiryhmiä ja kirjan artikkelit on teemoitettu kolmen teeman alle, jotka käsittelevät mediakasvatusta näillä aloilla. Ne ovat varhaiskasvatus, koulu, nuorisotyö, kirjastotoimi sekä media-ala.

Toiminnallinen mediakasvatus

Toiminnallisen mediakasvatuksen perusteet oli Humakin vuosina 2004 – 2014 järjestämä 30 opintopisteen laajuinen erikoistumisopintokokonaisuus, jonka tarkoituksena oli antaa median kanssa työskenteleville ammattilaisille täydennyskoulutusta ajankohtaisista media-alan kysymyksistä. Nykyisin täydennyskoulutusta tarjotaan ajoittain Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Toiminnallisen mediakasvatuksen perusteet -opintokokonaisuuteen liittyi merkittävänä osana 10 opintopisteen laajuisen kehittämishankkeen toteuttaminen osana opintoja. Kehittämishanke kattoi koko yhdeksän kuukautta kestäneen opiskeluajan alkaen ideoinnista ja päätyen toteutuksen kautta raportointiin. Tavoitteena oli, että opiskelijat pystyivät hyödyntämään mediakasvatusta osana työtään omien kohderymiensä kanssa. Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä -julkaisussa esitellään kunkin toimialan hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä siitä, miten mediakasvatusta voidaan innovatiivisesti toteuttaa luoden vaikuttavuutta ja merkittävyyttä.

Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä on suunnattu kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille. Erityisesti se tarjoaa ideoita mediakasvatuksen hyödyntämiseen varhaiskasvatus-, koulu-m nuoriso-, kirjasto- ja media-alalla.

 

Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä

Annamari Maukonen & Hannu Sirkkilä (toim.) Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 1, 2015. ISBN 978-952-456-206-5, ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)