Näin me sen teemme

Lataa PDF

Jokainen kohtaaminen on arvokas ja kohtaamisesta kumpiaa kumppanuuden perimmäinen perusta, aito vuorovaikutus. Näin me sen teemme – toimialojemme tulevaisuutta rakentamassa kuvaa Humanistisen ammattikorkeakoulun kumppanuustoimintaa eri näkökulmista. Kirjan 12 artikkelia esittelevät hankkeita, joissa Humak on ollut mukana luomassa uusia ratkaisuja ja innovaatioita yhdessä työelämäkumppaneidensa kanssa.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on kehittää työelämää yhdessä työelämäkumppaneidensa kanssa siten, että tutkinnot ja TKI-toiminta vastaa työelämän tarpeita. Näin me sen teemme -kirjassa Humakin hankehenkilöstö kertoo käytännönläheisesti hanketyöstään, esittelee erilaisia hankkeita sekä jäsentää malleja kumppanuuksille.

Näin me sen teemme tarjoaa ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstölle esimerkkejä kumppani- ja hanketoiminnasta. Työelämäedustajille kirja tarjoaa ajatuksia, miten omaa toimintaa ja toimialaa voidaan eri tavoin kehittää  ammattikorkeakoulukentän kanssa.

Näin me sen teemme esittelee hankkeita kaikilta Humakin toimialoilta: kulttuurituotannosta, tulkkaus- ja viittomakielialalta sekä järjestö- ja nuorisotyön kentältä.

Näin me sen teemme! -toimialojemme tulevaisuutta rakentamassa

Satu Riikonen & Virpi Ruuska (toim.). Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 9. ISBN 978-952-456-221-8 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu – tulossa on demand painotuotteeksi), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)