Neljä kehityspolkua Humanistisen ammattikorkeakoulun vahvuuksiin ja uusiin avauksiin

Lataa PDF

Neljä kehityspolkua Humanistisen ammattikorkeakoulun vahvuuksiin ja uusiin avauksiin. Timo Aarrevaara ja Sanna Ryynänen.
ISBN 978-952-456-409-0
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0642 (verkkojulkaisu)
Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 133
Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022, Helsinki

Neljä kehityspolkua Humakin vahvuuksiin ja uusiin avauksiin Timo Aarrevaara ja Sanna Ryynänen.

Teoksessa professori Timo Aarrevaara ja tutkija Sanna Ryynänen rakentavat neljä mahdollista kehityspolkua Humakin kehityksestä 2030-luvulle. Kehityspolut ovat riippuvaisia korkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja korkeakoulun tässä ympäristössä tekemistä päätöksistä. Tekijät eivät tarjoa Humakille selvityksessään yhtä ainoaa mallia, vaan useita mahdollisia skenaarioita, joista kuitenkin on löydettävissä yhteisiä tekijöitä kuten tutkintorakenteen määrittely, jatkuvan oppimisen kehittyminen, yhteistyössä toteutetut toisen syklin opinnot ja mahdollisuus modulaariseen opetukseen.

Raportin tarjoaa Lapin yliopiston selvitystekijöiden riippmattoman, ulkopuolisen näkemyksen Humakin mahdollisuuksista muuttuvassa toimintaympäristössä. Sen valmistelu, aineiston hankinta ja tulosten julkaiseminen toteutettiin lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana.

Henkilöstölle tehdyn puolistrukturoidun haastettelun lisäksi selvityksessä käytettiin aineistoa mm. Korkeakouluvisiosta 2030 ja Digivisiosta 2030, valtioneuvoston dokumentaatiota jatkuvan oppimisen toimenpiteistä, työperäisestä maahanmuutosta ja väestön demografisista tekijöistä, Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelun aineistoa sekä korkeakoulujen asemaa käsittelevää kirjallisuutta.

Raportin sisältö:

 1. Humak yhteiskunnan uudistajana
 2. Lähtötilanne
 3. Resurssit ja niiden kohdentaminen
 4. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
 5. Humakin tehtävien muutosten mahdollisuus 2030-luvulle tultaessa
  1. Jatkuva oppiminen
  2. Kansainvälisyys
 6. Johtopäätökset
  1. Pehmeän muutoksen kehityspolku
  2. Tutkintojen yhtenäistämisen kehityspolku
  3. Uusiutuvien resurssien kehityspolku
  4. Jatkuvaa oppimista korostava kehityspolku
 7. Lähteet