Opetusteknologiaopas – välineitä interaktiivisen teknologian hyödyntämiseen ammattikorkeakouluopetuksessa

Lataa PDF

Opetusteknologian eli tietoverkkoa ja erilaisia tieto- ja viestintätekniikan muotoja ja laitteita hyödyntävän opetuksen kenttä on monimuotoistunut. Ala on kehittynyt viime aikoina nopeasti ja uusia palveluita ja alustoja syntyy lähes päivittäin.

Opetusteknologiasta puhuttaessa termit moodle, skype, blogi, vlogi, prezi, diigo, wiki. emodo, slideshare, kahoot ja monet muut vilisevät katkeamattomana virtana. Opiskelijoiden käytössä olevat älypuhelimet mahdollistavat opiskelijoiden osallistamisen ja motivoimisen opintojaksoille aivan uudella tavalla. Halusimme tai emme, tekniikka vyöryy vääjäämättä opetusalalle.

Opetusteknologiaopas antaa käytännön vinkkejä opettajille

Päivi Timosen ja Pasi Toivasen toimittamassa Opetusteknologiaopas – Välineitä interaktiivisen teknologian hyödyntämiseen ammattikorkeakouluopetuksessa (2015) esitellään Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori-valmentajien kokemuksia, ohjeita, vinkkejä ja pedagogisia pohdintoja heidän käyttämistään palveluista. Teoksen artikkelit on pääasiassa kirjoitettu vuonna 2014, mutta niiden pedagoginen pohdinta ja vinkit ovat edelleen ajankohtaisia.

Opetusteknologiaopas soveltuu kaikille, jotka haluavat täydentää perinteistä luento-ryhmätyö-kirjatentti -mallia uusilla oppimisen, opiskelun ja oppimisen näytön muodoilla. Opetusteknologia tuo opiskeluun joustoa mahdollistaen lähes paikasta ja ajasta riippumattoman työskentelyn. Luokkahuone voidaan viedä verkkoon ja luennot vetää osallistavana webinaarina, kuten monet Humakin henkilöstön omat opetusteknologia koulutukset toteutetaan. Myöhemmin webinaarit ovat saatavilla tallenteilla tietojen tarkastamista tai uusia opiskelijoita varten.

Opetusteknologiaopas antaa eväitä muutokseen

Valveutunut opettaja oppii uutta, mutta miten päästä alkuun? Kirjan kirjoittajat ovat Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opettavia ja työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat aidosti käyttäneet oppaassa esiteltyjä teknologioita opetuksensa apuna. Opas antaa neuvoja ja kertoo käytännön ja käyttäjien näkökulmasta teknologiaan perehtymättömille opettajille, mitä teknologioita ja palveluita on hyödynnettävissä ja kuinka se käytännössä tapahtuu. Opas tarjoaa kosolti uusia oivalluksia teknologiaan perehtyneidenkin tarpeisiin.

Teknologia on kuitenkin vain väline. Opetus täytyy aina suunnitella pedagogiikka edellä ja teknologiaa on järkevintä käyttää silloin kun se tuo lisäarvoa opetukseen: joustavuutta, vapautta, taloudellisuutta, nopeutta, helppoutta – yhdessä tekemisen oivaltavaa iloa.

—Suosittelemme etenemään pienin askelin. Älä yritä omaksua kaikkea oppaassa esitettyä kerralla. Kun kokeilet uutta, voi itsekin uudistua, kirjan toimittajat Päivi Timonen ja Pasi Toivanen kannustavat.

Opetusteknologiaoppaassa esiteltyjä palveluita ja teknologioita

Opas alkaa verkkopedagogiikan ja siitä, kuinka laaditaan hyvä verkko-opintojakso. Teoksessa esiteltäviä palveluita ovat mm. erilaiset sähköiset oppimateriaalit (kuten esim MOOC ja SOOC), Moodle, erilaiset osallistavat työkalut (kuten esimerkiksi blogit ja wikit, Kahoot, Bitstrips, Powtoon, Glogster), opetuksen taltiointiin ja verkkojakamiseen soveltuvat palvelut (Bambuser, Movenote, Wirecast ja YouTube) ja Adobe Connect -webinaariohjelma sekä Macissa toimiva kielistudio. Viimeisessä luvussa käsitellään oppimisen todentamista ja esitellään tapoja sähköiseen tenttimiseen.

Opetusteknologiaopas on ilmestynyt vain sähköisessä muodossa ja on ladattavissa tällä sivulla olevasta linkistä oikealta palstalta.