Porukalla pääosaan – et voi tietää rajojasi jollet ylitä niitä

Lataa PDF

Porukalla pääosaan -hankkeen kirjan "Porukalla pääosaan - et voi tietää rajojasi jollet ylitä niitä" banneri, jossa teoksen nimi, taustalla koskimaisema ja oikeassa reunassa kuvankaappauksia jullkaisun sivuista, joissa tekstiä ja taulukoita.

Päivi Ruutiainen & Tiina Valkendorff (toim.)

Porukalla pääosaan – et voi tietää rajojasi jollet ylitä niitä


Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoittamassa Porukalla pääosaan -hankkeessa (2017-2019) tuettiin oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajanuoria peruskoulun loppuun saattamisessa. Hankkeessa kehitettiin aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta nuorten kotoutumista tukevaksi hyödyntäen taidetta, kulttuuria ja nuorisotyön menetelmiä. Hankkeen päätoteuttajana oli Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Ryhmäteatteri ja Zodiak – Uuden tanssin keskus. Yhteistyökumppanina toimi Helsingin aikuislukio, joka on lukiokoulutusta ja aikuisten perusopetusta järjestävä oppilaitos.

Teos, Porukalla pääosaan – et voi tietää rajojasi jollet ylitä niitä, koostuu artikkeleista, joita on kirjoitettu Porukalla pääosaan -hankkeen aikana. Artikkeleiden kirjoittajina on henkilöitä, jotka ovat olleet eri vaiheissa ja eri tehtävissä mukana hankkeessa. Teoksen tekstit sisältävät niin tutkimukseen perustuvia kuin reflektoivia ja pohtivia näkökulmia.

Teos tuo esiin niin onnistumisen kokemuksia kuin joitakin haasteitakin, ja esille tulevat koulutuksen, taiteen ja kulttuurin sekä nuorisotyön näkökulmia. Artikkelikokoelma osoittaa, että hankkeessa toteutettu Koko kaupunki oppimisympäristönä -toimintamalli on kotoutumisen kannalta toimiva, ja tukee yhteiskuntaan integroitumista sekä opiskelua. Hanke tuki paitsi maahanmuuttajien kouluttautumista, mutta mahdollisti myös kulttuurisen vuorovaikutuksen ja hankkeessa mukana olleiden toimijoiden oppimiskokemuksen.

Porukalla pääosaan -hankkeen aiemmat julkaisut ovat ilmestyneet vuonna 2019.  Selkokielinen julkaisu Odotan aurinkoa. Selkokielisiä tarinoita Suomeen tutustumisesta (toim. Tiina Valkendorff, Päivi Ruutiainen & Anna Louhensalo) ja Kouluna koko kaupunki. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen (toim.Tiina Valkendorff & Päivi Ruutiainen).

Voit lukea julkaisun tästä.


Päivi Ruutiainen & Tiina Valkendorff (toim.)
Porukalla pääosaan – et voi tietää rajojasi jollet ylitä niitä
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 92.
Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu & tekijät 2020

Porukalla pääosaan -hankkeen rahoittajien logot.