​KOULUNA KOKO KAUPUNKI. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen

Lataa PDF

Oppaassa tuodaan esille esimerkkejä ja kokemuksia uudella tavalla järjestetystä ja toteutetusta aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta. Opas perustuu Euroopan sosiaalirahasto ESR:n rahoittaman Porukalla pääosaan -hankkeen toimintaan ja niistä saatuihin kokemuksiin. Porukalla pääosaan -hanke toimi ajalla 1.3.2017–30.11.2019, ja sen päätoteuttaja oli Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Ryhmäteatteri ja Uuden tanssin keskus Zodiak. Perusopetuksen järjestäjänä oli hankkeen yhteistyökumppani Helsingin aikuislukio.

Oppaassa esitellään valikoitujen case-esimerkkien avulla sitä, miten hankkeessa toteutettiin aikuisten perusopetukseen sisältyviä opintojaksoja. Siinä tuodaan esille erilaisia toimintamalleja ja käytännön esimerkkejä ja kuvataan myös, miten hankkeen erilaiset toimintamallit tukivat perusopetussuunnitelman laaja- alaisten tavoitteiden toteuttamista.

Oppaassa tuodaan esille myös taustoitus aikuisten perusopetuksen nykytilasta ja opetussuunnitelmasta sekä lopuksi tuodaan esille sekä havaittuja haasteita että myönteisiä kokemuksia.

Lue julkaisu tästä: ​KOULUNA KOKO KAUPUNKI. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen.


Tiina Valkendorff & Päivi Ruutiainen (toim.) 2019.
​KOULUNA KOKO KAUPUNKI. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen.

ISBN 978-952-456-354-3 (painettu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)