Sähköä kulttuuripalveluihin

Lataa PDF

Jotta pienet ja keskisuuret kunnat voisivat kehittää kulttuuripalveluidensa saavutettavuutta, tarvitaan erityisesti digitaalisen sisällöntuotannon, sosiaalisen median ja tekijänoikeuksien osaamista. Palvelujen kehittämisen esteenä on yleisen osaamistason riittämättömyys.

Valmistuneessa OKM:lle tehdyssä selvityksessä kartoitettiin kulttuuritapahtumien ja -palveluiden tilaa ja kehittämistarpeita kunnissa.

Sähköisten kulttuuripalvelujen kehittämisessä keskeisin kohde on suoratoistolähetysten (striimauksen) tuottaminen. Se vaatii niin mediateknologian asiantuntemusta kuin tekijänoikeuskysymysten tuntemusta.

Kunnissa on tarve sisällöntuotannon koulutukselle, johon sisältyy opastusta niin laitteistojen hankintaan, laitteistojen käyttöön kuin itse tuottamiseenkin.

Selvityksessä esille tulleet tarpeet on koottu viideksi kehittämisehdotukseksi. Julkaisu sisältää lisäksi perustietoja tekijänoikeuksista ja tarvittavasta tuotanto-osaamisesta sekä esimerkkejä onnistuneista sähköisten kulttuuripalvelujen toteutuksista.

SÄHKÖÄ KULTTUURIPALVELUIHIN – Selvitys kuntien kulttuuripalveluiden sähköisen tuottamisen mahdollisuuksista (toim. Minna Hautio). Humakin kulttuurituotannon opiskelijoiden koostama selvitys tehtiin Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän asettaman OKM:n hallinnoiman Kulttuuriteemaryhmän toimeksiannosta. Tiedot kerättiin asiantuntijahaastatteluin ja kyselyllä, johon vastasi 99 kuntaa.